SAMSUNG_1023 Advertisement SAMSUNG_1023 Advertisement SAMSUNG_1023 Advertisement

Richard Raši predstavil ďalšie dvojfázové výzvy na podporu inovatívnych projektov

Tlačové správy
0

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) dnes spúšťa ďalšie dve jedinečné výzvy, ktoré majú v dvoch fázach rozprúdiť inovačný ekosystém na Slovensku prostredníctvom finančnej pomoci slovenským akcelerátorom,  startupom a malým firmám.

„Náš úrad pokračuje v podpore mladých slovenských inovatívnych firiem pomocou jedinečného modelu hybridného financovania, ktorý spája investície z verejných i súkromných zdrojov. Keďže naším cieľom je efektívne podporovať budovanie startupového a inovačného ekosystému na Slovensku, vyhlasujeme presne dnes, ďalšie dve dvojfázové výzvy v celkovom objeme 830-tisíc eur,“ zdôraznil vicepremiér Richard Raši.

Prvá fáza výzvy je určená pre inovačné zoskupenia – inkubátory a akcelerátory, ktoré pripravia vzdelávacie programy pre slovenské inovatívne firmy s minimálnou dĺžkou trvania dva týždne. Prioritne sa budú zameriavať na projektové riadenie, tvorbu biznis modelov, rozvoj podnikania a financovania, ale napríklad aj na komunikačné a prezentačné zručnosti zamerané na zákazníka či biznis partnera.

Podľa slov vicepremiéra je kľúčovou úlohou akcelerátorov čo najlepšie pripraviť startupy, ktoré sa  budú chcieť zapojiť do druhej fázy, pretože tam ich už bude hodnotiť medzinárodná komisia. „Výberové kritériá sú zo strany zahraničných akcelerátorov náročné, a preto v rámci hodnotiaceho procesu budú domáci aj zahraniční odborníci posudzovať nielen kvalitu projektov, ale aj schopnosť zástupcov obhájiť svoje projektové zámery,“ upozornil Richard Raši.

UPVII

Všetky autorove články
ÚPVII vyzva projekt podpora

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať