SAMSUNG_062022 Advertisement SAMSUNG_062022 Advertisement SAMSUNG_062022 Advertisement

Spoločnosť Xiaomi využíva vlastnú rečovú technológiu na pomoc ľuďom s poruchami reči

Tlačové správy
0

Projekt „Own My Voice“ umožňuje používateľom vlastniť jedinečné a prirodzené hlasy

Spoločnosť Xiaomi, ktorá sa zaoberá spotrebnou a inteligentnou elektronikou, a ktorej jadrom sú smartfóny a inteligentný hardvér s prepojením na oblasť IoT (internet vecí), predstavila svoju najnovšiu aplikáciu zdokonalených algoritmov a vlastnej rečovej technológie. Technológia spontánneho prevodu textu na hlas „Text-To-Speech“, ktorú vyvinula spoločnosť Xiaomi AI Lab, sa používa na generovanie jedinečného a personalizovaného hlasu pre používateľa s poruchami reči.

Takýto používateľ teraz môže komunikovať s ostatnými pomocou „svojho vlastného hlasu“ namiesto typického monotónneho elektronického hlasu. Tento úspešný test, ktorý je súčasťou predvýskumného projektu „Own My Voice“ pod vedením technického výboru spoločnosti Xiaomi, demonštruje odhodlanie spoločnosti Xiaomi, že s filozofiou „Tech for Good“ chce dosiahnuť svoje ciele: umožniť každému na svete užívať si lepší život prostredníctvom inovatívnych technológií.

Prečo Xiaomi spustilo tento projekt?

Spoločnosti Xiaomi záleží na ľuďoch a snaží sa napĺňať ich rozmanité potreby prostredníctvom technologických inovácií. Počúvala túžbu mnohých ľudí s poruchami reči vlastniť svoj jedinečný hlas na každodennú komunikáciu a vytvorila tím pre projekt „Own My Voice“. Zhu Xi, gestor technologického výboru Tech for Good, Xiaomi Corporation, povedal: „Sme nadšení, že nám technologické inovácie umožňujú preskúmanie viacerých hodnôt, napríklad aj reagovať na požiadavky používateľov na vytvorenie si vlastnej identity.“

Ako spoločnosť Xiaomi realizovala tento projekt?

S cieľom vytvoriť čo najvhodnejší a najviac personalizovaný hlas pre príjemcu, získal projektový tím,  v rámci spoločnosti Xiaomi, viac ako 200 dobrovoľníkov, ktorí darovali svoje hlasy. Na porovnanie vlastností hlasov darovaných dobrovoľníkmi s vlastnosťami hlasu príjemcu použili algoritmus porovnávania hlasových odtlačkov. Touto metódou našli najvhodnejší hlas ako východiskový zvuk hlasovej referencie pre príjemcu. S ohľadom na personalizáciu a ochranu súkromia bol vybraný skutočný hlas manipulovaný komplexnou akustickou úpravou, aby vytvoril nový a originálny zvuk hlasu.

Potom použili technológiu spontánneho prevodu textu na hlas „Text-To-Speech“ na trénovanie modelu umelej inteligencie, vďaka čomu tento nový hlas postupne získal prirodzený rytmus a intonáciu, ktoré dokážu pravdivo vyjadriť emócie a tón človeka.

Projekt „Own My Voice“ kombinuje rôzne najpokročilejšie algoritmy s vlastnou rečovou technológiou spoločnosti Xiaomi, aby sa zabezpečila špecifickosť, bezpečnosť a vysoká prirodzenosť syntetizovaného hlasu, čím sa vytvorila nová myšlienka o syntéze reči na mieru pre používateľov s poruchami reči.

Aký je prínos tohto projektu?

Základom tohto projektu je skupina odborníkov na rečové technológie z laboratória Xiaomi AI Lab. Od roku 2017 publikovali 37 príspevkov o reči v zborníkoch zo špičkových medzinárodných konferencií, ako je napríklad Medzinárodná konferencia o akustike, reči a spracovaní signálov (ICASSP). Úspech projektu „Own My Voice“ závisí najmä od nimi vyvinutej technológie spontánneho prevodu textu na hlas „Text-To-Speech“.

Táto technológia v podstate umožňuje, aby sa syntetizovaný hlas svojou intonáciou, pauzami, rýchlosťou a ďalšími vlastnosťami podobal skutočnému ľudskému hlasu. Monotónny a neprirodzený pocit z elektronického hlasu sa tak nahrádza prirodzenejším. V súčasnosti sa táto technológia uplatňuje v mnohých inteligentných zariadeniach Xiaomi  s hlasovým AI asistentom. Projekt „Own My Voice“ je ukážkou toho, že technológia Text-To-Speech sa môže vo veľkej miere uplatniť aj v oblastiach prístupnosti a zlepšiť používateľský zážitok.

Zhu Xi dodal: „Ak si všimneme potreby minoritných skupín a budeme ich riešiť v počiatočnej fáze, proces šírenia technológií by sa mohol výrazne skrátiť. To umožní, aby sa výhody nových technológií stali prístupnými pre používateľov so špeciálnymi potrebami bez oneskorenia.“

V ďalších krokoch bude spoločnosť Xiaomi naďalej získavať spätnú väzbu od príjemcov hlasu a skúmať realizovateľnosť tohto projektu v širšom rozsahu. Spoločnosť Xiaomi bude pokračovať vo vývoji technológii, ktorá pomáha  ľudom so špeciálnymi potrebami.

O spoločnosti Xiaomi

Spoločnosť Xiaomi bola založená v apríli 2010 a od 9. júla 2018 je kótovaná na trhu Main Board hongkonskej burzy cenných papierov (1810.HK). Xiaomi je spoločnosť zameraná na spotrebnú elektroniku a smart výrobu, ktorej hlavnou činnosťou je produkcia smartfónov a inteligentného hardvéru, ktoré sú prepojené na platforme Internetu vecí (IoT).

V duchu vízie „Spriateľme sa s používateľmi a buďme skvelou spoločnosťou v ich srdciach“, Xiaomi neustále pracuje na inováciách, vysokokvalitných používateľských skúsenostiach a prevádzkovej efektivite. Spoločnosť vytrvalo vytvára úžasné výrobky za primerané ceny, aby inovatívne technológie mohli zlepšovať život každému na svete.

Xiaomi je jednou z popredných svetových spoločností vyrábajúcich smartfóny. Trhový podiel pokiaľ ide o dodávky smartfónov v treťom štvrťroku 2021 spoločnosť umiestnil celosvetovo na treťom mieste. Spoločnosť tiež vytvorila špičkovú svetovú spotrebiteľskú platformu AIoT (AI + IoT), na ktorú bolo k 30. júnu 2021 pripojených 374,5 milióna inteligentných zariadení (nezahŕňajúc smartfóny a notebooky). Produkty značky Xiaomi sa predávajú vo viac ako 100 krajinách a regiónoch po celom svete. V auguste 2021 sa spoločnosť tretí raz umiestnila na zozname Fortune Global 500, na 338. mieste, čo je o 84 miest vyššie ako v roku 2020.

Spoločnosť Xiaomi je súčasťou indexov Hang Seng Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng TECH Index a Hang Seng China 50 Index.

Viac informácií o Xiaomi ako spoločnosti nájdete na https://blog.mi.com/en/.

 

Xiaomi

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať