CANON_122023 CANON_122023 CANON_122023

VIDAR: Nová technológia kombinuje radar a sonar

0
VIDAR je skratka výrazu “vibration detection and ranging”. Technológia, za ktorou stojí Mark Englund, zakladateľ a CEO spoločnosti FiberSense, kombinuje dosah, ktorý poskytuje radar, s klasifikačnou schopnosťou sonaru. Využíva existujúce telekomunikačné pásma na detekciu a zachytenie vibrácií z blízkych objektov. Tieto vibrácie sa prenášajú na platformu s názvom SuperSoniQ, ktorá využíva digitálne spracovanie signálu (DSP – digital signal processing) a umelú inteligenciu na zachytenie, analýzu, klasifikáciu pôsobenia týchto vibrácií. FiberSense bude pokračovať vo výskume a vývoji technológie v troch oblastiach: ochrana majetku, fotonický hardvér a sledovanie vozidiel. Ochrana majetku bude zahŕňať ochranu infraštruktúry, ako sú cesty, voda, železnica, podmorské elektrické káble a monitorovanie udalostí pri zemetrasení. Fotonický hardvér, umelá inteligencia a detekčné schopnosti poskytnú pokročilé spracovanie signálu. FiberSense hovorí, že buduje pomocou svojej technológie VIDAR aj kom ...

Redakcia

Všetky autorove články
radar sonar

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať