CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Bude sa raz myseľ uploadovať do počítača?

0
Predstavte si, že technológia skenovania mozgu sa v nadchádzajúcich desaťročiach výrazne zlepší, a to až do tej miery, že budeme môcť pozorovať, ako každý jednotlivý neurón komunikuje s inými neurónmi. {{BANNER|SIMPLE_BANNER_HOMEPAGE_2}} Potom si predstavte, že by sme mohli zaznamenať všetky tieto informácie, aby sme vytvorili simuláciu mozgu v počítači. Toto je koncept nahrávania mysle, ktorý hovorí, že jedného dňa možno budeme schopní previesť človeka z jeho biologického tela na syntetický hardvér. Myšlienka vznikla v intelektuálnom hnutí nazývanom transhumanizmus a má niekoľko kľúčových zástancov vrátane počítačového vedca Raya Kurzweila, filozofa Nicka Bostroma a neurovedca Randala Koena. Transhumanisti dúfajú, že sa podarí prekonať ľudský stav prostredníctvom vedeckého a technologického pokroku. Veria, že nahrávanie mysle nám umožní žiť tak dlho, ako chceme. Môže nám to dokonca umožniť zlepšiť sa, napríklad tým, že budeme mať simulované mozgy, ktoré bežia rýchlejšie a efektívn ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať