ANTIK_2024 ANTIK_2024 ANTIK_2024

IoT prakticky – WatchDog na ochranu kódu pred chybami a zacyklením

Technológie
2
Programový kód mikrokontroléra sa môže z rôznych príčin zaseknúť alebo nežiaduco zacykliť. Nakoľko sa mikrokontroléry používajú na riadenie rôznych zariadení, alebo na zber údajov, znamenalo by takéto zaseknutie veľký problém. Napríklad pri regulácii teploty v akváriu by rybičky trpeli prehriatím, alebo naopak zimou, podľa toho, v akom stave spínacieho prvku vyhrievacieho telesa by sa program riadiaceho mikrokontroléru zasekol. Preto je k dispozícii takzvaný watchdog, čiže mechanizmus, ktorý mikroprocesor v prípade akéhokoľvek „zaseknutia“ programu vyvedie z tohto nežiadúceho stavu resetom.  Princíp fungovania watchdogu je vo videu. V závere videa je upútavka na tému ovládania motorov a robotických vozidiel, ktorú budeme preberať približne o dva týždne. Je tam ukázaná stavebnica robotického vozidla komplet s podvozkom, motormi, Arduinom a modulom na ovládanie motorov. Cena stavebnice je 20 eur.