CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

ASUS je klimatický líder, umiestnil sa na 24. mieste v rebríčku Clean200 2024

Tlačové správy
0

Tento úspech je dôkazom oddanosti spoločnosti prinášať ekologické inovácie a environmentálne pristupovať k boju proti zmene klímy

  • ASUS sa umiestnil na 24. mieste v rebríčku Clean200 2024 a bol ocenený za rast čistých príjmov vďaka ekologickým riešeniam a postupom
  • ASUS dosiahol hodnotenie „Leadership“ v správe CDP Climate Change 2023, ktoré potvrdzuje jeho vedúce postavenie v oblasti transparentnosti a environmentálnej zodpovednosti
  • ASUS získal hodnotenie „Leadership“ aj v rámci CDP Supplier Engagement Rating 2023 za svoje úsilie znižovať emisie a riadiť klimatické riziká v dodávateľskom reťazci

ASUS sa umiestnil medzi 25 najlepšími spoločnosťami v rebríčku Clean200 2024. Tento rebríček zhotovuje popredná kanadská výskumná spoločnosť Corporate Knights, ktorá presadzuje udržateľné hospodárstvo. ASUS bol ocenený za vývoj inovatívnych ekologických produktov, ktoré generujú čisté príjmy. Tento úspech potvrdzuje neochvejný záväzok spoločnosti napredovať v obehovom hospodárstve.

ASUS tiež dosiahol vedúce hodnotenie v správach CDP Climate Change 2023 a CDP Supplier Engagement Rating 2023. Tieto hodnotenia potvrdzujú vedúce postavenie spoločnosti v oblasti transparentnosti zverejňovania informácií o životnom prostredí a efektívneho zapojenia jej dodávateľského reťazca v oblasti zmeny klímy. CDP je globálna nezisková organizácia, ktorá predstavuje zlatý štandard environmentálneho hodnotenia.

Design Thinking podporuje rast čistých príjmov

Rebríček Clean200 2024 identifikuje 200 najlepších spoločností zo skupiny viac ako 6 700 celosvetových firiem, a to na základe ich príjmov z čistých produktov a služieb. ASUS sa dostal do rebríčka druhýkrát za sebou a dosiahol pôsobivý vzostup z 93. na 24. miesto, čo podčiarkuje jeho strategické zameranie na podporu udržateľného hospodárstva. ASUS sa umiestnil na 2. mieste v rámci taiwanských firiem a na 7. mieste medzi globálnymi IT spoločnosťami.

ASUS sa posunul v rebríčku vďaka svojmu odhodlaniu vyvíjať ekologické produkty a získavať medzinárodné environmentálne hodnotenia. V roku 2022 dosiahol 87,2 % príjmov z ekologických produktov [1]. ASUS sa zameriava na rozvoj obehového hospodárstva a využíva prístup Design Thinking a technologický pokrok v oblasti udržateľnosti na vytváranie ekologických produktov, ktoré minimalizujú jeho vplyv na planétu.

Vedúce postavenie, transparentnosť a zapojenie dodávateľov v oblasti zmeny klímy

Záväzok spoločnosti ASUS k zodpovednosti a transparentnosti sa prejavuje aj v jej hodnotení „Leadership“ v správe CDP Climate Change 2023. Toto hodnotenie vyzdvihuje správanie spoločnosti v oblasti zverejňovania informácií o životnom prostredí a opatreniach v oblasti klímy. ASUS výrazne prekonal hodnotenie C, ktoré bolo celosvetovým priemerom a priemerom odvetvia elektrických a elektronických zariadení.

ASUS dosiahol spomedzi 11 hodnotených kategórií najvyššie skóre v oblasti obchodnej stratégie, finančného plánovania a analýzy scenárov, iniciatív na zníženie emisií uhlíka a nízkouhlíkových produktov a emisií rozsahu (Scope) 1 a 2. ASUS si za svoje výsledky v kategóriách zverejňovania emisií rozsahu 3 a zapojenia dodávateľov vyslúžil uznanie ako vedúca spoločnosť v správe CDP Supplier Engagement Rating 2023.

CDP Climate Change hodnotí viac ako 20 000 spoločností z hľadiska zverejňovania informácií o životnom prostredí a posudzuje ich v kategóriách, ako je riadenie v oblasti klímy, stratégia a riadenie rizík a príležitostí súvisiacich s klímou. CDP následne hodnotí tzv. Supplier Engagement Rating, ktorý posudzuje spoločnosti na základe riadenia dodávateľského reťazca.

Podpora udržateľnosti prostredníctvom dôsledných opatrení

ASUS získal hodnotenie „Leadership“ vďaka niekoľkým kľúčovým úspechom. Jeho krátkodobé vedecky podložené ciele znižovania emisií potvrdila iniciatíva Science-Based Targets (SBTi). Potvrdenie od SBTi naznačuje, že ciele spoločnosti ASUS sú v súlade s cieľom obmedziť globálnu zmenu teploty na 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnymi hodnotami.

ASUS tiež aktívne riadi svoj dodávateľský reťazec s cieľom znížiť emisie uhlíka. Sem patrí stanovenie jasných cieľov znižovania emisií pre celý dodávateľský reťazec, kategorizácia dodávateľov na základe ich schopností a intenzity riadenia emisií uhlíka a poskytovanie viacerých zdrojov dodávateľom na podporu nízkouhlíkovej transformácie v celom dodávateľskom reťazci.

ASUS takisto transparentne zverejňuje svoj finančný scenár a obchodnú stratégiu pre zainteresované strany v nezávislých správach Task Force on Climate-Related Financial Disclosure (TCFD). Spoločnosť okrem toho v roku 2023 dosiahla úroveň RE30 vo všetkých globálnych prevádzkových centrách, čím sa ešte viac posunula k cieľu využívať 100 % obnoviteľnej energie v prevádzkach na celom svete do roku 2035.

O spoločnosti ASUS

Spoločnosť ASUS je globálnym technologickým lídrom, ktorý poskytuje najinovatívnejšie a najintuitívnejšie zariadenia, komponenty a riešenia na svete s cieľom poskytovať neuveriteľné zážitky, ktoré zlepšujú život ľudí na celom svete. Vďaka tímu 5 000 interných odborníkov na výskum a vývoj je spoločnosť ASUS svetovo známa tým, že neustále mení predstavy o dnešných technológiách pre budúcnosť, každý deň získava viac ako 11 ocenení za kvalitu, inovácie a dizajn a je zaradená medzi najobdivovanejšie spoločnosti sveta podľa časopisu Fortune.


[1] Ďalšie informácie o výpočtoch a definíciách príjmov z ekologických produktov spoločnosti ASUS nájdete na: 2022 ASUS sustainability report APPENDIX A-12

Zobrazit Galériu

ASUS

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať