CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Keď študenti dajú prednosť počítačových sieťam pred sociálnymi...

Tlačové správy
0

Byť odborníkom v oblasti informačných technológií v súčasnosti znamená mať blízko k zaujímavým pracovným príležitostiam. No a stať sa v budúcnosti spomínanými odborníkmi, majú možno blízko študenti, ktorí sa stretli už po 14ty krát v celosloslovenskom kole súťaže zameranej na problematiku počítačových sietí dňa 22.3.2019 na Technickej univerzite v Košiciach.   

Národné kolo súťaže pre talenty v oblasti informačných sietí NAG 2019 (Networking Academy Games) umožnilo už po štrnástykrát študentom stredných a vysokých skôl prezentovať svoje vedomosti a zručnosti v oblasti počítačových sietí. „Študenti touto formou prezentujú znalosti, ktoré získali prostredníctvom štúdia v rámci Sieťového akademikého programu. Celoštátnemu kolu predchádzali školské kolá. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Trojčlenné družstvá študentov stredných škôl a jednotlivci,“ konkretizuje Doc. Ing.  František Jakab, PhD.  z Technickej univerzity v Košiciach.

Do finále už 14. ročníka „sieťovej olympiády“ postúpili najlepší riešitelia školských kôl. 78 stredoškolákov a vysokoškolákov v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach preveril test teoretických znalostí, ale najmä praktická časť súťaže. Pri riešení úloh na segmentoch laboratórnej siete museli účastníci preukázať vedomosti na úrovni medzinárodnej priemyselnej certifikácie CCNA. Tento ročník súťaže bol súčasťou aktivít národného projektu IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

Študenti stredných a vysokých škôl sa v národnom kole v Košiciach museli popasovať s náročnými zadaniami a ukázať, že dokážu riešiť aj laicky naformulované požiadavky zákazníkov. Odmenou za to je záujem firiem - po vedomostiach a zručnostiach z oblasti počítačových sietí je dnes dopyt nielen vo veľkých spoločnostiach. So zadaním si v oboch kategóriách najlepšie poradili stredoškoláci z Nových Zámkov, Popradu a z STU v Bratislave.

Cieľom programu Sieťových akadémií, ktorý je na Slovenských školách už od roku 1999,  je hľadať a rozvíjať talenty v oblasti sieťových technológií. Len na Slovensku je doň zapojených päť univerzitných pracovísk a viac ako 80 stredných škôl. Ročne pripravia viac ako 600 expertov na úrovni priemyselného certifikátu CCNA a od roku 1999 bolo do programu zapojených takmer 50 000 študentov stredných a vysokých škôl. Oficiálne výsledky NAG 2019 budú vyhlásené na konferencii organizovanej v rámci projektu IT Akadémia, ktorá sa bude konať v apríli 2019 za účasti zástupcov akademickej sféry, IT priemyslu i médií.

„Úloha sieťových špecialistov sa postupne mení a praxi sa musí prispôsobovať aj ich vzdelávanie. Z toho vychádza aj vzdelávací program  Sieťových akadémií. Študenti v rámci vzdelávacieho programu riešia simulované úlohy, s akými by sa mohli stretnúť aj v skutočnom živote. Rutinné konfigurácie budú totiž čoraz viac zvládať aj automatické siete a od IT špecialistov sa bude očakávať viac kreatívnej činnosti, porozumenie celkovej stratégii firiem a prepájanie technológií s biznisom“ povedal Marián Puttera zo spoločnosti Cisco Slovensko.

Partnermi tohto ročníka súťaže boli okrem spoločnosti Cisco Systems aj klaster Košice IT Valley, ITAS, PC REVUE, T-Systems, ALEF Distribution SK, AT&T, CNL TUKE, CEELABS.

Výsledky 14. ročníka NAG 2019:

Kategória HS3 – stredoškolský študenti, trojčlenné družstva.

  1. Spojená škola, Nové Zámky, A. Zilizi, R. Baláž, R. Slamka
  2. Súkromná SOŠ, Poprad, M. Harvan, J. Martiček, S. Bučák
  3. SPŠE Prešov, A. Kapera, J. Paluba, F. Karniš

Kategória UNI – jednotlivci stredné školy:

  1. A. Zilizy, Spojená škola, Nové Zámky
  2. M. Harvan, Súkromná SOŠ Poprad
  3. J. Martinček, Súkromná SOŠ Poprad

Kategória UNI – jednotlivci vysoké školy:

  1. M. Ondruš, STU Bratislava
  2. M. Pekár, Žilinská univerzita v Žiline
  3. B. Krajňák, Technická univerzita v Košiciach

Slovensko patrí medzi európsku špičku v príprave sieťových špecialistov na báze programu sieťových akadémií. V súčasnosti v rámci programu sieťových akadémií študuje v SR viac ako 6 000 študentov. Slovenskí študenti patria k najúspešnejším aj v medzinárodnom meradle.

Vedomosti a zručnosti v oblasti počítačových sietí dnes požadujú nielen veľké, ale čoraz častejšie aj menšie spoločnosti. Preto je o týchto odborníkov veľký záujem. Už samotný priebeh súťaže sledujú mnohé významné firmy, ktoré môžu medzi študentmi identifikovať nové talenty a osloviť ich s ponukou na spoluprácu. Práve sieťové akadémie učia budúcich IT profesionálov navrhovať, konfigurovať a prevádzkovať počítačové siete. Mladí ľudia s týmito znalosťami majú v dnešnej dobe výbornú perspektívu na uplatnenie sa na trhu práce.

Súťaž NAG 2019 je organizovaná v rámci národného projektu IT AKADÉMIA - VZDELÁVANIE PRE 21.STOROČIE. Je pripravená v úzkej spolupraci s Technickou univerzitou v Košiciach a s ďalšími partnermi: Žilinskou univerzitou v Žiline, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Cisco Systems.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať