CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Konzorcium firiem chce obmedziť množstvo plastov, ktoré smerujú do oceánov

Tlačové správy
0

Spoločnosti ako Dell a General Motors chcú v priebehu piatich rokov uchrániť oceány pred 1,36 miliónmi kilogramov odpadu, čo zodpovedá 66 miliónom plastových fliaš.

V oceánoch končí každoročne niekoľko miliónov ton plastového odpadu, ktoré ohrozujú nielen ekosystém vôd vrátane koralových útesov, ale majú zlý vplyv aj na zdravie morských živočíchov a ľudí. Ak sa s tým nič neurobí, do roku 2025 sa v oceánoch ocitne 150 miliónov ton plastov.

Obmedziť množstvo plastového odpadu si kladie za cieľ projekt iniciovaný spoločnosťou Dell a organizáciou Lonely Whale s názvom NextWave. Do iniciatívy podporovanej agentúrou Spojených národov UN Environment, sa už pridali firmy ako General Motors, Trek Bicykle či Van de Sant.

Konzorcium chce spolu s neziskovými organizáciami a vedeckou komunitou vyvinúť trvalo udržateľný model využívania plastov, ktoré by inak smerovali do morí a oceánov. Cieľom je uchrániť v priebehu piatich rokov vodný svet od 1,36 miliónov kilogramov odpadu, čo zodpovedá 66 miliónom plastových fliaš.

Popri snahe zastaviť vyhadzovanie obrovského množstva plastov do oceánov, je dôležité, aby každá firma prehodnotila svoju „plastovú stopu“ a úplne eliminovala, alebo výrazne znížila využívanie nerecyklovateľných plastov. Preto sa spoločnosti zapojené do projektu NextWave zaväzujú taktiež obmedziť ich využívanie v prevádzke a v celom zásobovacom reťazci.

„Oceány sú vystavené plastovej pandémii. Je nevyhnutné, aby si firmy aj spotrebitelia uvedomovali, že ich každodenné voľby môžu mať dlhodobé neblahé následky. Vítame vznik NextWave a veríme, že urýchli inovácie, ktoré môžeme dosiahnuť len vzájomnou spoluprácou,“ povedal Erik Solheim, výkonný riaditeľ UN Environment.

Iniciatíva NextWave vzišla z partnerstva medzi spoločnosťou Dell a neziskovkou Lonely Whale, v rámci ktorého sa od roku 2015 s využitím virtuálnej reality vzdelávajú firmy aj spotrebitelia na tému rizík, ktoré vznikajú vyhadzovaním desiatok ton plastov do oceánov.

„Som hrdý na to, že naše partnerstvo s Dellom sa rozvíja a inšpiruje firmy z rozličných odvetví k ochrane zdravia oceánov. Nie je to problém jediného podniku – znečisťovanie ovplyvňuje každého z nás a je skvelé vidieť, ako sa lídri firiem vedia spojiť pre dobrú vec,“ uviedol Adrian Grenier, zakladateľ Lonely Whale.

Dell dlhodobo podporuje rozličné programy zamerané na recykláciu odpadov a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Začiatkom roku 2017 spustil vlastný pilotný projekt eliminácie plastov a zapojil sa do environmentálneho programu UN Clean Seas, v rámci ktorého podniklo 33 krajín sveta opatrenia na zníženie odpadu smerujúceho do morí a oceánov.

Zobrazit Galériu

Seesame, s.r.o.

Všetky autorove články
Dell General Motors odpad

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať