SAMSUNG_092021 Advertisement SAMSUNG_092021 Advertisement SAMSUNG_092021 Advertisement

Lenovo oznamilo finančné výsledky za posledný štvrťrok a celý fiškálny rok 2016/17

Tlačové správy
0

Lenovo Group oznámilo finančné výsledky za posledný fiškálny štvrťrok a celý fiškálny rok, ktorý skončil k 31. marcu 2017. V roku významných zmien Lenovo zaznamenalo značný progres v implementovaní a aplikovaní svojej novej „stratégie v troch vlnách”, ktorá je navrhnutá tak, aby pomohla naplniť zásadné obchodné výzvy dneška a zároveň nasmerovať spoločnosť k pokračujúcemu dlhodobému rastu.

V rámci transformácie Lenovo zaviedlo agresívny nový end-to-end model vlastníctva, vďaka ktorému spravuje každý segment samostatne pod vedením nových lídrov, čo sa prejavilo v zlepšení výsledkov.

„Napriek náročným trhovým podmienkam, Lenovo zaznamenalo rast príjmov v štvrtom štvrťroku, po piatich štvrťrokoch úpadku,“ vyjadril sa Yang Yuanqing, predseda predstavenstva a CEO spoločnosti Lenovo. „Aby sme podporili ďalší rast, jasne sme si definovali stratégiu v troch vlnách. V prvej vlne zachováme PC segment v škále, výnosnosti a inováciách, kým v druhej vlne vybudujeme zo segmentu mobilov a data centier výnosný stroj. Zároveň spustíme tretiu vlnu pre „zariadenia + cloud“ a „infraštruktúra + cloud“, aby sme uchopili príležitosti, ktoré prinášajú nové technológie. Sme si istí, že s touto novou stratégiou dosiahneme dlhodobý, udržateľný rast.“

Tržby spoločnosti Lenovo v štvrtom fiškálnom štvrťroku predstavovali 9,6 miliárd USD, čo je medziročný nárast o 4,9 %, sčasti poháňaný skvelými výsledkami v segmente PC/smart zariadení a mobilov. Za uplynulý fiškálny rok, ktorý Lenovo ukončilo 31. marca 2017, dosiahla spoločnosť tržby 43 miliárd USD, čo je medziročný pokles o 4,2 %.

Hrubý zisk spoločnosti za štvrtý fiškálny štvrťrok klesol medziročne o 9,8 % na 1,4 miliardy USD, kým tržby za celý rok klesli o 7,8 % na 6,1 miliardy. Prevádzkový zisk za štvrtý fiškálny štvrťrok bol 74 miliónov USD. Za celý rok bol prevádzkový zisk Lenovo 672 miliónov USD. Čistý príjem za štvrtý štvrťrok bol 107 miliónov USD, kým čistý príjem za celý rok bol 535 miliónov USD, čo značí nárast o 660 miliónov v porovnaní s minulým rokom.

Príjem na jednu akciu v štvrtom štvrťroku bol 0,97 US centov alebo 7,56 HK centov, a za celý rok bol príjem na jednu akciu 4,86 US centov alebo 37,71 HK centov. Správna rada spoločnosti Lenovo ohlásila vyplatenie dividend v hodnote 2,63 US centov, alebo 20,5 HK centov na jednu akciu za uplynulý fiškálny rok, ktorý sa končil 31. marca 2017.

Prehľad obchodnej skupiny
V našej obchodnej skupine PC and Smart Devices (PCSD), ktorá zahŕňa PC, tablety a smart zariadenia, stúpol predaj za štvrťrok medziročne o 4,9 % na 6,7 miliárd USD. Dodávky za štvrťrok stúpli o jedno percento na 14,4 milióna, čo je o štyri body lepšie ako priemer trhu. Príjem pred zdanením za štvrťrok bol 288 miliónov USD, čo znamená medziročný pokles o 4,7 %.

Za uplynulý fiškálny rok, ktorý sa skončil 31. marca 2017 klesli predaje Lenovo PCSD o 2,3 %, ale s hodnotou 30 miliárd USD stále prekonali priemer trhu. Dodávky za rok výrazne prevýšili očakávania trhu o 7,1 bodu s 66,6 miliónmi, kým marža pred zdanením bola na piatich percentách, čo predstavuje mierny medziročný nárast.

Čo je však dôležitejšie, Lenovo naďalej dosahuje silné výsledky ako za štvrťrok, tak aj za celý rok v rýchlo rastúcich kategóriách v tomto biznise, akými sú gaming, odpájateľné zariadenia, Chromebooky a Millennial PC (v Číne). Napríklad, dodávky produktov z oblasti gamingu a Chromebookov za štvrtý štvrťrok stúpli o 20,5 % a 38,2 %. Zatiaľ čo naše odpájateľné zariadenia narástli na dvojciferné číslo v porovnaní s trhom a Millennial PC pokračujú v rýchlom raste v Číne v trojciferných číslach už štvrtý štvrťrok za sebou.

Lenovo Mobile Business Group (MBG), ktorá zahŕňa Moto a Lenovo smartfóny, zaznamenala 19,7 % nárast tržieb za štvrtý štvrťrok mimo Číny, s celkovými predajmi v hodnote 1,7 miliardy USD. Dodávky smartfónov za štvrťrok stúpli o 17,4 % na 11,3 milióna kusov mimo Číny, čo výrazne prekonalo očakávania trhu o 12,8 bodu.

Za ukončený fiškálny rok klesol celkový predaj o 5,4 % a marža pred zdanením klesla o 1,9 bodu mimo Číny.

V Pacifickej Ázii a Latinskej Amerike, na čele s úspechom v Indii a Brazílii, sa výsledky mobilného segmentu spoločnosti Lenovo zlepšovali počas celého roka. V Západnej Európe stúpli dodávky vo Francúzsku, Nemecku a v Británii, kým v Severnej Amerike pokračujeme v plánoch v rozširovaní.

V Číne sme posilnili vedenie, prenastavili stratégiu a portfólio produktov a vyčistili zásoby, aby sme sa pripravili na predstavenie novej série produktov.

V sekcii Data Center Group (DCG), ktorá zahŕňa servery, úložiská, software a služby, klesol predaj za štvrtý štvrťrok v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 13,7 % na 850 miliónov USD. Za celý fiškál poklesli tržby o 10,6 % čo predstavuje celkový predaj 4,1 miliardy USD.

Reorganizovali sme tento segment pridaním nových lídrov, vrátane viacerých veteránov tohto odvetvia, nasadili a určili sme DCG predajcov vo všetkých regiónoch a vyformovali nové segmenty, aby sme sa sústredili na rozrastajúce sa kategórie ako vysokovýkonný computing. Sme najrýchlejšie rastúcou supercomputer spoločnosťou na svete a číslo 1 v Číne. Zároveň sústredíme viac zdrojov na globálnej úrovni, kde sme medziročne narástli o 16 % a sme presvedčení, že teraz sme zvolili tú správnu stratégiu na dosiahnutie obratu, najmä na vyspelých trhoch.

Geografický prehľad
V Číne, za štvrtý fiškálny kvartál, dosiahol konsolidovaný predaj Lenovo 2,3 miliardy USD, medziročný pokles o tri percentá. Za celý rok predaj v Číne klesol o 4,6 % na 11,8 miliardy. Za štvrťrok, predaj v Číne predstavuje podiel 23,8 % z celosvetového predaja a za celý rok predstavuje tento podiel 27,4 %.

Príjem pred zdanením v Číne bol 64 miliónov USD za štvrtý štvrťrok a za celý rok klesol o 4,3 % na 539 miliónov USD. Marža pred zdanením sa udržala na rovnakej úrovni 4,6 %.

Pacifickej Ázii dosiahol predaj spoločnosti Lenovo 18,1 % podiel z celosvetových predajov spoločnosti za štvrtý štvrťrok a 16,3 % za celý rok. Konsolidované predaje za štvrtý kvartál stúpli medziročne o 9,4 % na 1,7 miliardy USD a za celý rok klesli o dve percentá na 7 miliárd USD. Strata pred zdanením za celý rok predstavovala 65 miliónov dolárov.

Pre Európu, Blízky východ a Afriku (EMEA) predstavoval konsolidovaný predaj v štvrtom štvrťroku medziročný nárast o 5,9 % na 2,6 miliardy USD. Za celý rok dosiahol predaj 11,2 miliardy USD, čo značí medziročný pokles o 5,1 %. EMEA podiel na celosvetovom predaji spoločnosti dosiahol podiel 27,4 % za štvrtý štvrťrok a 26 % za celý rok.

V regióne Amerika narástol konsolidovaný predaj na 2,9 miliardy USD, čo značí 30,7 % z celkového predaja spoločnosti za štvrťrok a zdravý medziročný nárast o 8,2 %. Za celý rok klesol predaj o 4,1 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom na 13 miliárd USD, čo predstavuje 30,3 % celosvetového predaja spoločnosti.

Príjem pred zdanením v štvrtom štvrťroku predstavoval 60 miliónov USD, čo je sedemnásobný medziročný nárast a marža pred zdanením si polepšila na 1,7 %. Za celý rok sa príjmy pred zdanením viac ako zdvojnásobili na 157 miliónov USD, pričom marža pred zdanením si polepšila o 2,1 bodu na 1,2 %.

Lenovo

Všetky autorove články
Lenovo

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať