ANTIK_2024 ANTIK_2024 ANTIK_2024

Mastercard a HBRAS: Väčšina firiem nie je schopná inovatívne nápady zaviesť do praxe

Tlačové správy
0

Väčšina firiem si je veľmi dobre vedomá významu inovácií pre vlastný rast a úspech. Problémom však je, že nie je schopná svoje nápady uviesť účelne do praxe. Vyplýva to zo spoločnej štúdie Become 2020 spoločnosti Mastercard a Harward Business Review Analytic Services (HBRAS). Záverečné správy štúdie – Innovators Become Leaders a The CEO’s Innovation Playbook – je možné získať na stránkach BecomeIndex.com alebo HBR.org.

 

Pre firmy všetkých veľkostí je teraz dôležitejšie než kedykoľvek predtým byť inovatívnymi a kreatívnymi. Je to otázka prežitia. Naša štúdia prináša znalosti a skúsenosti získané od množstva popredných svetových mysliteľov s cieľom pomôcť ostatným objaviť svoje vlastné tvorivé schopnosti a vytvárať takú firemnú kultúru, ktorá povedie k dalšiemu rozvoju,“ uviedol Ajay Banga, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Mastercard.

HBRAS sa viac ako tisícky manažérov v uplynulom polroku opýtala na to, ako ich firmy pristupujú k inováciám v piatich kľúčových oblastiach: procesy, ľudský kapitál, financovanie, skúsenosť zákazníka a dáta a technológie. Pre potreby štúdie sa navyšei uskutočnil aj prieskum medzi viac ako tisíckou spotrebiteľov po celom svete. Po dôkladnom rozbore všetkých odpovedí vznikol rebríček Business Innovators Index, ktorý hodnotou 100 ocenil najvyššiu úroveň kvality stratégie, zázemia a správania sa podporujúcich vznik inovácií. 

Po vyhodnotení odpovedí manažérov na 40 otázok týkajúcich sa správania a postojov a firmy vznikli tri skupiny firiem:

  • Lídri – firmy s najširším rozsahom inovačných schopností. Stredná hodnota inovačného skóre firiem v tejto skupine bola 88.
  • Nasledovníci – firmy s inovačnými schopnosťami v niektorej z dôležitých oblastí. Stredná hodnota inovačného skóre firiem v tejto skupine, do ktorej sa zaradilo celých 42 percent všetkých respondentov, bola 66.
  • Oneskorenci – firmy s nedostatočnými inovačnými schopnosťami. Stredná hodnota inovačného skóre v tejto skupine bola 37.

Správa popisuje niekoľko kľúčových spôsobov, ktorými môžu firmy začať svoju cestu k inováciám, či udať nový smer:

  • Rýchlosť vyhráva: Inovácie vyžadujú uvažovanie v radoch týždňov a štvrťrokov, rozhodne nie rokov. Takmer všetci inovační lídri (96 percent) sú schopní nové nápady a myšlienky uvádzať na trh veľmi rýchlo. Naproti tomu, z oneskorencov to dokáže iba 17 percent.
  • Dáta urýchľujú: Skutoční inovátori vychádzajú z informácií získaných z rôznych zdrojov, nakoľko samotná obchodná intuícia nestačí. Plných 73 percent lídrov čerpá z vnútorných i vonkajších zdrojov dát.
  • Teraz je to dôležité: Inovácie nie je možné odsunúť do pozície dodatočného nápadu. Takmer 90 percent lídrov svoje snahy dokáže presadiť na najvyšších úrovniach vedenia firmy. Vďaka tomu si môžu zaistiť potrebné zdroje a podporu, ktoré im umožňujú postupovať rýchlejšie, ako len po krôčikoch.
  • Na kultúre záleží: Firmy musia svojim zamestnancom umožniť, aby fungovali ako podnikatelia. Nielenže tak vznikne firemná kultúra s pozitívnejším postojom k riziku, ale tiež
  • omnoho širšia základňa pre vznik nových nápadov, čo štúdia preukázala pri 84 percentách inovačných lídrov.
  • Pozornosť, pozornosť, pozornosť: Takmer polovica oslovených spotrebiteľov uviedla, že od firiem očakávajú, že budú prichádzať s novými produktami a službami zodpovedajúcimi ich potrebám. Podpora prelomových nápadov preto musí mať prioritu, inak firmám hrozí, že očakávania zákazníkov nedokážu naplniť.

Ako špeciálnu prílohu ku správe zostavili spoločnosti Mastercard a HBRAS prehľad nazvaný The CEO’s Innovation Playbook vychádzajúci z výpovedí dvanástich generálnych riaditeľov najprestížnejších firiem sveta. Obsahuje päťdesiat krokov, ktoré môžu priniesť žiadúcu zmenu. V prehľade sú zastúpení riaditelia takých spoločností ako sú Accion, Bass Pro Shops, Citi, The Coca-Cola, IBM, Lyft, PayPal, Ronald McDonald House, Salesforce, ServiceNow, Marylandská univerzita či Verizon.

Mastercard

Všetky autorove články
Mastercard platba inovácie prax

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať