CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Novinky v čerpaní eurofondov – bude to efektívnejšie a jednoduchšie

Tlačové správy
0

Na dnešnom rokovaní vlády ministri odobrili návrh novely zákona, ktorý pomôže odstrániť byrokraciu eurofondových projektov. Vďaka novinkám bude čerpanie európskych peňazí pre žiadateľov jednoduchšie a administratívy bude výrazne menej. To prinesie aj nemalé finančné úspory.

Prvou zmenou je nový, dvojkolový systém posudzovania žiadostí o európske peniaze. Mesto alebo obec predloží stručne vypracovaný projektový zámer bez toho, aby muselo spracovať rozsiahle a drahé podklady. V ňom popíše cieľ projektu, jeho prínosy pre dané územie a predpokladané oprávnené výdavky. Odborná komisia zámer posúdi a žiadateľovi buď odporučí alebo neodporučí, aby sa projektu ďalej venoval. Následne oznámi žiadateľom, či splnili alebo nesplnili podmienky výzvy.  „Žiadatelia, ktorí budú neúspešní v prvom kole ušetria veľa peňazí pri príprave rozsiahlejšej projektovej dokumentácie, ktorú je potrebné predložiť pri žiadosti o nenávratný finančný príspevok,“ vysvetlil vicepremiér Peter Pellegrini.

Druhým z opatrení je možnosť využitia systému tzv. zjednodušeného vykazovania výdavkov. Žiadatelia si budú môcť vykazovať paušálne sumy na nepriame výdavky (výdavky na administratívu projektu, pohonné hmoty, energie, elektronické a mobilné služby apod.) a to v určitých prípadoch až do výšky 40 % z projektu. Využitím zjednodušeného vykazovania odpadne potreba kontroly tohto druhu výdavkov. Zásadným spôsobom sa tak zníži byrokraticky náročný výkon kontroly, ktorý dlhodobo zaťažoval tak riadiace orgány, ako aj prijímateľov implementujúcich projekty.

No a treťou oblasťou, ktorú upravuje novela zákona, je zavedenie povinnosti pre všetky riadiace orgány zabezpečiť väčšinové zastúpenie partnerov v monitorovacích výboroch. Zjednodušene povedané - v každom z monitorovacích výborov budú mať zástupcovia štátnych orgánov povinnú menšinu, čím sa zvýši aspekt transparentnosti a dohľadu nad prácou riadiacich orgánov zo strany partnerov a verejnosti.

Redakcia

Všetky autorove články
eurofondy

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať