HONDA_022021 HONDA_022021 HONDA_022021 Advertisement

OSN: Slovensko patrí medzi európskych skokanov v rozvoji eGovernmentu

Tlačové správy
0

Slovensko a Cyprus sú európskymi skokanmi v oblasti rozvoja eGovernmentu. Vyplýva to z dvojročného Indexu rozvoja elektronickej verejnej správy (EGDI)*, ktorý zverejnila Organizácia spojených národov (OSN). Naša krajina sa umiestnila na 49. mieste zo 193 krajín sveta a oproti roku 2016 poskočila hore o 18 priečok.

„Teší ma, že sme sa zlepšili vo všetkých troch hodnotených parametroch. Zároveň nás to motivuje, aby sme sa v rebríčku dostali pri ďalšom hodnotení ešte vyššie. Potvrdzuje to, že vznik úradu vicepremiéra pre investície a informatizáciu v roku 2016 bol potrebný a má svoje opodstatnenie,“ vyhlásil podpredseda vlády Richard Raši a dodal, že Slovensko nastúpilo na pozitívny trend strmo hore. Pokiaľ si ho udrží, o ďalšie dva roky sa môže nachádzať medzi najlepšími európskymi krajinami. Tie obsadili 14 z prvých dvadsiatich priečok vrátane celkového prvenstva, ktoré drží Dánsko.

Najvýraznejšie sa Slovensko zlepšilo v subindexe online služieb. Je to zložený ukazovateľ, ktorý meria využívanie informačno-komunikačných technológií (IKT) zo strany vlád pri poskytovaní verejných služieb na národnej úrovni. Hodnotí technické vlastnosti vnútroštátnych webových sídiel a existenciu vybraných služieb, ako aj politiky a stratégie elektronickej štátnej správy.

Objektívnosť medzinárodnej pozície v rozvoji eGovernmentu, ktorú Slovensko dosiahlo v indexe EGDI, potvrdzujú aj ďalšie hodnotenia. V schopnosti chopiť sa príležitostí, ktoré ponúkajú nové IKT (Network Readiness Index) naša krajina postúpila o 12 priečok na 47. miesto zo 139 hodnotených štátov. V rebríčku rozvoja IKT (ICT development index) sme obsadili 46. priečku zo 176 hodnotených ekonomík. V rámci indexu DESI je Slovensko spomedzi krajín EÚ na 20. mieste a posledné dva roky v rebríčku stúpa.

Predplatné NEXTECH 2020  

* Index je súčasťou Globálnej správy OSN o eGovernmente 2018, ktorá hodnotí stav rozvoja elektronických verejných správ vo všetkých členských krajinách OSN. Prieskum meria efektívnosť eGovernmentu pri poskytovaní verejných služieb a identifikuje krajiny, ktoré môžu slúžiť ako vzor rozvoja a výkonnosti elektronickej verejnej správy. Rebríček však zohľadňuje aj širší kontext, ako je napríklad telekomunikačný aspekt a aspekt ľudského kapitálu. V oblasti telekomunikačnej infraštruktúry napríklad našej krajine vyčíta pokles počtu pevných liniek, ale neberie sa do úvahy 100% pokrytie mobilnými pripojeniami, ktoré ľudia u nás preferujú.
 
Správa sa venovala aj konceptu  inkluzívnej  digitálnej participácie, teda zapojeniu občanov do politiky, rozhodovania, dizajnu a výslednej podoby služieb prostredníctvom IKT. Aj v indexe e-participácie Slovensko zaznamenalo pozitívny skok, a to až o 32 pozícií.

 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Všetky autorove články
Slovensko OSN internet online web Cloud Digital dáta

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať