SAMSUNG_072024 Advertisement SAMSUNG_072024 Advertisement SAMSUNG_072024 Advertisement

Platy na Slovensku najviac rastú vo výrobe

Tlačové správy
0

Platy v roku 2018 celosvetovo opäť porastú, ale ich reálny rast bude výrazne nižší, ako v minulých rokoch. Na Slovensku uskutočnili za uplynulých 12 mesiacov (ku 30.4.2018) úpravy miezd takmer všetky spoločnosti (96%). Po zohľadnení inflácie vo výške 2,4% predstavuje reálny rast miezd výšku 1,4%, čo je rovnaká výška ako v minulom roku, ale výrazne nižšia ako v roku 2016 (2,8%; najmä z dôvodu deflácie). Komunikovaná percentuálna hodnota zodpovedá priemeru rastu platov v strednej a východnej Európe.

  • reálny rast miezd predstavuje výšku 1,4%, čo je rovnaká výška ako v minulom roku, ale nižšia ako v roku 2016
  • najvýraznejšie nárasty sú vo výrobnom sektore - 1,9%
  • v sektore IT a Telekomunikácií s dlhodobo najvyššími základnými mzdami dosiahol rast medziročne priemer 0,4% a preto sa rozdiel medzi IT sektorom a zvyškom odvetví v posledných rokoch znižuje
  • sektor financií, ktorý sa dlhodobo nachádzal mierne pod priemerom Slovenska zaznamenal rast miezd 2,9% a v prípade bánk či leasingových spoločností až nad 3%-4%

Tohtoročné zistenia z Prieskumu odmeňovania poradenskej spoločnosti Korn Ferry poukazujú po zohľadnení inflácie na priemerný reálny globálny rast platov vo výške 1,4%, pričom minulý rok nárast predstavoval 2,3%.

Z pohľadu sektorov eviduje spoločnosť Korn Ferry na Slovensku po zohľadnení inflácie najvýraznejšie nárasty vo výrobnom sektore, ktorý zahŕňa všetky výrobné spoločnosti, vrátane automobilového a elektrotechnického sektora, a to vo výške 1,9%. Napriek vysokým nárastom je výrobný sektor z pohľadu platov na úrovni celoslovenského priemeru. Je preto logické, že sa snaží čoraz vyššími úpravami platov nielen túto pozíciu udržať, ale dostať sa nad priemer Slovenska a byť tak atraktívnym odvetvím na trhu práce.

Reálny rast miezd (očistený o infláciu) v sektore IT a Telekomunikácií s dlhodobo najvyššími základnými mzdami (14% nad celoslovenským priemerom) dosiahol medziročne priemer 0,4%. Nominálne nárasty základnej mzdy v tomto sektore sa  priemerne pohybovali na úrovni 2,8% a v prípade niektorých nedostatkových pozícií v Bratislave mohli dosiahnuť úroveň rastu až 10%. Napriek stabilnému prvenstvu na rebríčku platov na Slovensku je IT odvetvie opatrné s úpravami miezd. Dôvodom je práve dlhodobá vysoká úroveň platov, ktorá je neudržateľná a preto sa rozdiel medzi IT sektorom a zvyškom odvetví v posledných rokoch znižuje. Naopak, sektor financií, ktorý sa dlhodobo nachádzal mierne pod priemerom Slovenska zaznamenal rast miezd 2,9% a v prípade bánk či leasingových spoločností až nad 3%-4%. V najbližšom období preto môžeme očakávať, že vďaka vyšším nárastom si finančné spoločnosti svoju pozíciu na trhu zlepšia a dosiahnu nielen úroveň celoslovenského trhu, ale ho môžu aj prekonať.

Prognóza percentuálneho navyšovania miezd v nasledujúcich 12-tich mesiacoch je slovenskými spoločnosťami odhadovaná vo výške 4% (pri odhadovanej inflácii 2%). Najvyšší očakávaný rast je opäť medzi výrobnými spoločnosťami (4,6%). To iba dokazuje trend vo výrobnom odvetví dlhodobo si udržať úroveň platov na priemere Slovenska, prípadne platiť vyššie ako zvyšok trhu. Aj spoločnosti v sektore maloobchodu plánujú vysoký rast na úrovni 4,3%, v prípade niektorých individuálnych navýšení dosahuje až úroveň 10% a viac.  Napriek plošnému či individuálnemu zvyšovaniu sa však maloobchod dlhodobo nachádza na konci rebríčka platov na Slovensku a vyplýva to aj zo skladby pozícií a typu práce. Napriek vysokej fluktuácii zamestnancov v tomto sektore sa spoločnostiam stále darí obsadzovať voľné pozície a preto je tlak na výšku platov nižší ako pri nedostatkových pozíciách ako sú IT špecialisti.

Desať rokov po globálnej ekonomickej kríze sú zmienené čísla podporované aj predpoveďami Medzinárodného menového fondu (IMF) o potenciálnom spomalení globálneho ekonomického rastu. „Stagnácia rastu platov je globálnou situáciou a je ovplyvnená aj nedostatkom pracovnej sily na trhu“, vysvetľuje líder divízie odmeňovacích produktov Korn Ferry Ben Frost.  To sa odráža aj v hodnotách nezamestnanosti na Slovensku, ktorá je historicky najnižšia na úrovni 5,6% (priemer EÚ je 7%).

„Spoločnosti sú na prípadnú recesiu oveľa lepšie pripravené z pohľadu finančných rezerv a prístupu lídrov k udržateľnosti zamestnancov“, hovorí o pozitívach Senior Client Partner Korn Ferry Nathan Blair.

Korn Ferry

Všetky autorove články
Vyplata prieskum mzda

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať