CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Poštový server Kerio Connect podporuje bezproblémovú komunikáciu Linky bezpečí

Tlačové správy
0

Spoločnosť GFI Software, dodávateľ riešení pre bezpečnosť podnikových sietí, oznámila, že Linka bezpečí telefonická krízová linka pre deti a mladých ľudí do 26 rokov, nasadila a úspešne využíva Kerio Connect, riešenie poštového serveru pre spoločnosti a organizácie. Vďaka novému riešeniu sa jej podarilo zefektívniť e-mailovú komunikáciu a znížiť náklady na prevádzku.

Organizácia Linka bezpečí vybavuje pomerne intenzívny objem komunikácie, len v roku 2017 prijala celkom 151 421 hovorov, do e-mailovej poradne prišlo 2 827 otázok a uskutočnilo sa 2 017 chatov. Od svojho vzniku využívala organizácia na prevádzku e-mailových služieb externého dodávateľa, dlhodobo však zápasila s nedostatočnou kapacitou schránok. Kvôli vysokým nákladom, ktoré dodávateľ požadoval za navýšenie dátovej kapacity a vzhľadom na niektoré ďalšie problémy s prevádzkou mailov vznikla nakoniec myšlienka o prevádzke vlastného serveru.

Pri výbere vhodného riešenia hrali úlohu skvelé skúsenosti, ktoré sme už v tej dobe mali s využívaním firewallu Kerio Control,“ povedala Karina Holadová z Linky bezpečí. „Oslovili sme teda spoločnosť GFI Software a následne implementovali v našom prostredí mailový server Kerio Connetct. Vzhľadom na to, že súčasťou našich služieb je i krízová e-mailová poradňa pre deti, kladieme veľký dôraz na bezproblémovú a bezpečnú prevádzku e-mailových služieb, čo nám tento produkt umožňuje.

Zmienený Kerio Control zase poskytuje pracovníkom Linky bezpečí pohodlnú a bezpečnú možnosť práce cez VPN sieť. Oba produkty sú veľmi dôležitou súčasťou IT vybavenia Linky bezpečí a pomáhajú organizácii napĺňať cieľ, ktorý spočíva v poskytovaní kvalitnej a ľahko dostupnej pomoci deťom, študentom a všetkým, ktorí konajú v ich záujme.

VEĽKÁ SÚŤAŽ PRE PREDPLATITEĽOV

Linka bezpečí, z.s. je celoštátna telefonická linka pre deti a mladých ľudí do 26 rokov, ktorá funguje na jednotnom európskom čísle 116 111. Poslaním Linky bezpečí je poskytovať kvalitnú a ľahko dostupnú pomoc deťom, študentom a všetkým, ktorí konajú v ich záujme. Pomáha pri riešení náročných životných situácií i každodenných starostí a problémov. Poskytuje krízovú intervenciu a poradenstvo klientom z celej Českej republiky prostredníctvom telefónu, chatu a e-mailu. Okrem toho prevádzkuje i Rodičovskú linku na čísle 606 021 021, na ktorú sa môžu obracať všetci tí, ktorí majú starosť o dieťa a pomáha i prostredníctvom online služieb – e-mailovej poradne a chatu. Linka bezpečí, z.s. je akreditovaná v rámci systému sociálno-právnej ochrany detí v Českej republike a je členom celosvetovej asociácie detských liniek dôvery Child Helpline International (CHI). V rámci napĺňania svojho poslania poskytuje sociálne služby krízovej pomoci. Viac informácií nájdete na linkabezpeci.cz.

Myr Communication, s.r.o.

Všetky autorove články
GFI softver bezpečnosť web

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať