CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

R. Raši: V novom eurofondom období treba priaznivejšie nastaviť financovanie a udržať pravidlo n+3

Tlačové správy
0

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši dnes v Luxemburgu diskutoval s ministrami členských krajín na Rade ministrov pre politiku súdržnosti o budúcom eurofondovom programovom období na roky 2021 – 2027. Pre Slovensko je podstatné priaznivejšie nastavenie financovania, ako aj zachovanie pravidla n+3. Zasadnutiu predsedala rumunská ministerka pre európske fondy Roxana Mînzatu, za Európsku komisiu sa na ňom zúčastnila komisárka pre regionálny rozvoj Corina Creţu.

Najväčšou výzvou pre nastavenie využívania európskych peňazí po roku 2020 je z pohľadu Slovenska chýbajúce zjednotenie v dvoch rôznych prístupoch. Na jednej strane treba brať do úvahy špecifické odporúčania Rady Európskej únie pre každú jednu členskú krajinu, ktoré smerujú do rôznych oblastí. Na druhej strane však Európska komisia v návrhu legislatívy určuje vybrané oblasti, na ktoré treba zdroje použiť. „Vytvára to nedostatočný priestor najmä na podporu infraštruktúry, či už sociálnej, zdravotníckej, dopravnej alebo digitálnej,“ uviedol podpredseda vlády Richard Raši. Určenie priorít Európskou komisiou, a na druhej strane požiadavka, aby sme riešili naše špecifiká, ako je napríklad infraštruktúra, sa navzájom vylučujú.

 „Slovensko pozná svoje národné priority, do ktorých treba smerovať investície z európskych fondov. Preto sa snažíme presadiť väčšiu flexibilitu v tematickej koncentrácii, aby sme si my sami vedeli určiť, na čo sa financie použijú,“ vysvetlil Richard Raši.

Vicepremiér vo svojom vystúpení hovoril o ďalších dvoch, pre Slovensko kľúčových bodoch. Prvý sa týkal financovania a čo možno najnižšej miery spolufinancovania projektov zo strany žiadateľov. Druhý pravidla n+3, ktoré znamená, že krajiny majú na dočerpanie financií po skončení programového obdobia ešte tri roky. Pravidlo n+2, ktoré navrhuje Európska komisia, Slovensko dlhodobo odmieta.

Ministri zároveň vzali na vedomie správu o pokroku, ktorú pripravili Rumunsko ako predsedajúca krajina Rady EÚ. Dokument sumarizuje doterajší pokrok pri rokovaniach o návrhoch legislatívy EÚ pre oblasť politiky súdržnosti po roku 2020.

Pred rokovaním Slovensko zorganizovalo koordinačné stretnutie V4+4, na ktorom vicepremiér Richard Raši odovzdal ročné predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke kolegyni a českej ministerke pre miestny rozvoj Kláre Dostálovej.

UPVII

Všetky autorove články
ÚPVII radaministrov eurofondy financovanie rokovanie

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať