SAMSUNG_052022 Advertisement SAMSUNG_052022 Advertisement SAMSUNG_052022 Advertisement

S touto náhlavnou súpravou už nebudete potrebovať myš ani klávesnicu

0

Conor Russomanno, zakladateľ spoločnosti OpenBCI, pracuje na náhlavnej súprave, ktorá bude schopná neinvazívne čítať myšlienky ľudí a pomocou nich ovládať počítačové rozhranie budúcnosti. Headset s názvom Galea je kompatibilný s virtuálnou realitou a rozšírenou realitou. Galea sa má začať dodávať v roku 2021 a je to jedna z rastúceho počtu prenosných náhlavných súprav EEG, ktoré monitorujú elektrickú aktivitu mozgu a prenášajú tieto informácie do počítača.

Myšlienka použitia vstupov EEG ako spôsobu priameho prepojenia mozgu s počítačom nie je nový nápad. Prišiel s ním už na začiatku 70. rokov 20. storočia Jacques Vidal, profesor Inštitútu pre výskum mozgu na Kalifornskej univerzite v Los Angeles. V posledných niekoľkých rokoch sa však táto technológia stala prenosnejšou a efektívnejšou.

No Galea nie je len o EEG. Bude údajne obsahovať viac senzorov – nielen elektroencefalograf, ale aj elektrooculografiu (EOG), elektromyografiu (EMG), senzor elektrodermálnej aktivity (EDA) a fotopletysmografiu (PPG). Bude teda zhromažďovať údaje nielen z mozgu, ale aj z očí nositeľa, jeho srdca, pokožky a svalov, vďaka čomu bude možné „objektívne merať“ množstvo vnútorných stavov prostredníctvom biologických reakcií tela na podnety.

Podľa OpenBCI by tak Galea mala umožniť presne kvantifikovať metriky šťastia, úzkosti, depresie, rozsahu pozornosti, úrovne záujmu a pod., a to všetko v reálnom čase. Kombinovanie údajov z rôznych zdrojov je oblasť, kde vstupuje do hry otázka mozog verzus myseľ. Russomanno prirovnáva rozdiel medzi mozgom a mysľou rozdielu medzi hardvérom a softvérom.

Mozog je fyzický orgán, zatiaľ čo myseľ je nehmotný, hypotetický koncept, ktorý súvisí s pochopením sveta človekom, s vedomím a myšlienkovými procesmi. Ak sa snažíte merať niečie myšlienkové pochody, nestačí na to analýza mozgu pomocou EEG. Cenné ukazovatele mysle poskytuje napríklad sledovanie očí. Kombinované súbory dát majú výrazne vyššiu prediktívnu hodnotu ako iba jeden samotný údaj.

Galea má poskytnúť časovo uzamknuté pole senzorových vstupov integrovaných na hardvérovej úrovni. Kombináciou týchto rôznych údajov zo senzorov podľa Russomanna bude možné vytvoriť presnejšie rozhranie medzi mysľou a počítačom. OpenBCI však buduje platformu, nie hotový produkt. Galea bude obsahovať pripojenú náhlavnú súpravou VR a SDK založené na Unity, ktoré poskytne niekoľko základných príkladov virtuálnej reality riadenej mysľou.

Predstavte si, že pomocou údajov zo svalov tváre môžete riadiť auto alebo pohybovať virtuálnymi objektmi prostredníctvom VR telekinézy. Alebo si predstavte hry, ktoré vnímajú vaše fyziologické reakcie a podľa toho prispôsobujú svoju hrateľnosť. Russomanno dokonca hovorí o operačných systémoch, ktoré nepretržite dolaďujú svoje nastavenia, rozhrania a aplikácie podľa preferencií používateľa.

Zdroj: digitaltrends.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať