SAMSUNG_062022 Advertisement SAMSUNG_062022 Advertisement SAMSUNG_062022 Advertisement

Svetlom aktivovaná „fotoimunoterapia“ zabíja rakovinové bunky

0

Vedci z Inštitútu pre výskum rakoviny v Londýne vyvinuli novú svetlom aktivovanú „fotoimunoterapiu“, ktorá by mohla pomôcť pri liečbe rakoviny mozgu. Kľúčom je zlúčenina, ktorá žiari pod svetlom, aby naviedla chirurgov k nádoru, zatiaľ čo svetlo blízke infračervenému aktivuje mechanizmus zabíjajúci rakovinu. Nová štúdia vychádza z bežnej techniky nazývanej fluorescenčne riadená chirurgia, zahŕňajúcej zavedenie fluorescenčnej látky do tela, ktorá sa pod vplyvom svetla rozžiari. Tá sa spája so syntetickou molekulou, ktorá sa viaže na špecifický proteín, napríklad na proteíny exprimované rakovinovými bunkami.

Konečným výsledkom sú nádory, ktoré svietia pri určitých svetelných podmienkach alebo zobrazovaní, čo umožňuje chirurgom presnejšie odstránenie postihnutých buniek. V novej štúdii výskumníci pridali k tejto technike novú molekulu, ktorá sa viaže na proteín s názvom EGFR, ktorý je často mutovaný v prípadoch glioblastómu, čo je druh rakoviny mozgu. Po tom, čo fluorescencia pomôže chirurgom odstrániť väčšinu nádoru, môžu na miesto zasvietiť svetlom blízkym infračervenému, ktoré prepne zlúčeninu do režimu zabíjania nádoru uvoľnením reaktívnych foriem kyslíka.

Cieľom je zničiť všetky zostávajúce bunky, ktoré by mohli po operácii spôsobiť agresívny návrat ochorenia. Pri testoch na myšiach s glioblastómom vedci ukázali, že zvieratá liečené novou technikou mali jasné známky odumierania nádorových buniek už hodinu po vystavení svetlu blízkemu infračervenému. Okrem toho liečba tiež spôsobila, že imunitný systém zvierat začal nový útok na rakovinu, čo by mohlo pomôcť znížiť šance na recidívu.

Zdroj: newatlas.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať