CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Úrad vicepremiéra Pellegriniho pomohol odblokovať peniaze z eurofondov

Tlačové správy
0

Takmer pol miliardy eur z eurofondov k nám nakoniec predsa len dorazí. Európska komisia totiž Slovensku odblokovala hneď štyri pozastavené operačné programy. Konkrétne ide o OPIS, Výskum a vývoj, Zdravotníctvo a Bratislavský kraj.

Operačné programy boli zablokované z dôvodu rôznych pochybení či zle nastavených mechanizmov – vďaka dlhodobému úsiliu implementačných orgánov, ktoré úspešne koordinoval Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, sa však podarilo komisiu presvedčiť, aby peniaze uvoľnila.

„Úrad aktívne vyjednával so zúčastnenými aktérmi a hľadal riešenia v diskusiách s Európskou komisiou. Štátny rozpočet vďaka tomu nepocíti stratu,“ povedal vicepremiér Peter Pellegrini. Zároveň dodal, že riadiace orgány, zodpovedné za dotknuté operačné programy, môžu už teraz predložiť záverečné žiadosti o platbu.

Aby v budúcnosti k zablokovaniu platieb nedochádzalo, dala vláda úradu vicepremiéra právomoc krízovo riadiť dotknuté riadiace orgány. To v praxi znamená, , že úrad bude schvaľovať, priebežne monitorovať a vyhodnocovať tzv. záväzné plány. Tieto plány budú pre ministerstvá povinné a budú sa týkať kontrahovania, čerpania a dosahovania výsledkov v oblasti štrukturálnych fondov. Riadiace orgány – teda ministerstvá sa ich budú musieť držať. Ak sa im to nepodarí, môže nad nimi prebrať dočasnú správu práve úrad podpredsedu Pellegriniho. „ A to až do chvíle, kým neprijmú nápravné opatrenia,“ vysvetlil Pellegrini. 

Redakcia

Všetky autorove články
eurofondy

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať