SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement

Vzniká najväčšia obchodná sieť na svete. No nielen o tom bol SAPPHIRE

1

Špeciálny projekt

O zhrnutie noviniek ohlásených na online podujatí SAPPHIRE Now 2021 a taktiež o skúsenosti z novým štýlom práce, ktorého zavedenie čiastočne akcelerovala pandémia, sme sa rozprávali s Martinom Ferencom, generálnym riaditeľom SAP Slovensko.

NXT: Na SAPPHIRE bolo ohlásených niekoľko nových a inovovaných produktov a riešení, môžete nám ich priblížiť?

MF: Tou najdôležitejšou bolo predstavenie SAP Business Network. Táto biznisová sieť zlučuje doteraz vybudované a používané siete Ariba Network, SAP Logistics Business Network a SAP Asset Intelligence Network. Toto zlúčenie a aj ďalšie inovácie súvisia nielen zo snahou o zefektívnenie biznis procesov, ale aj s úsilím SAP o zníženie uhlíkovej stopy, aby zákazníci mohli prevádzkovať IT podporu svojho biznisu ekologickejšie a mohli optimalizovať výrobné aj logistické procesy. Táto ekologická téma v súčasnosti veľmi rezonuje, zatiaľ hlavne v zahraničí, no v blízkej budúcnosti sa určite stane jednou z top tém aj pre naše firmy.

Ďalšie dôležité oznámenie, ktoré odznelo na SAPPHIRE Now 2021, bolo do značnej miery evolúciou oznámenia týkajúceho sa RISE with SAP z januára tohto roku. Je to účinný nástroj na transformáciu biznisu. Jadrom riešenia je „ERP“ SAP  S/4HANA v cloude. Zákazník si môže vybrať v ktorom dátovom centre budú bežať jeho procesy a spracovávané jeho údaje. Ak by som to zhrnul, tak k januárovému oznámeniu RISE with SAP pribudlo označenie for Industries so špecifikáciami pre päť priemyselných odvetví, teda retail, spotrebiteľské  produkty, automotive, utility a priemyselné stroje a komponenty. Predpokladám, že v blízkej budúcnosti bude pre každé priemyselné odvetvie v rámci RISE with SAP k dispozícii balík produktov zohľadňujúci jeho špecifiká.

NXT: Ktoré oznámenia ešte môžu zaujímať aj firmy pôsobiace u nás?

MF: Ďalšie oznámenie, ktoré je zaujímavé aj pre slovenský trh, súvisí z akvizíciou spoločnosti Signavio. Ich riešenia pre manažment procesov a proces mining boli v dobe akvizície špička na trhu. Ich integráciou do riešení SAP dokážeme zákazníkom poskytnúť hlbokú analýzu existujúcich procesov a pomôcť im z prechodom zo starších, doteraz používaných riešení či už od SAP, alebo iných firiem, na moderné technológie, ako sú SAP S/4HANA či SAP S/4HANA Cloud. Reakcia trhu, a to aj slovenského, je veľmi pozitívna a prekonala naše očakávania - o takéto riešenie prejavilo záujem viac než 20 zákazníkov, ktorí ho plánujú reálne nasadiť.

Akvizíciou spoločnosti Emarsys sme získali riešenia pre marketingovú automatizáciu. Táto oblasť nie je pre SAP novinkou, nástroje tohto typu sme v ponuke mali. No technológie Emarsys rozšírili ich možnosti a zrýchlili proces nasadenia, takže tieto riešenia sú v segmente B2C čoraz obľúbenejšie. Umožnili skrátenie doby vytvorenia marketingovej stratégie z mesiacov doslova na niekoľko hodín, čo je v ére dynamického biznisu veľkou konkurenčnou výhodou.


Christian Klein, CEO SAP SE, počas predstavovania najdôležitejších noviniek SAPPHIRE Now 2021.
Zdroj SAP

NXT: Aké sú aktuálne trendy v podnikových riešeniach?

MF: Vývoj v tejto oblasti sa jednoznačne uberá k automatizácii a nasadeniu umelej inteligencie, ktorá zjednodušuje a automatizuje mnohé procesy. Zákazníkom ponúkame riešenia využívajúce osvedčené postupy a taktiež im poskytujeme nástroje na prispôsobenie riešení konkrétnym požiadavkám a špecifikám s cieľom dosiahnutia maximálnej efektivity procesov. Čo sa týka analýzy „veľkých dát“, SAP sa snaží o optimalizáciu uloženia údajov do jednotlivých typov úložných riešení. Určite nedáva ekonomický zmysel ukladať a analyzovať dáta s veľmi nízkou informačnou hodnotou v in-memory riešeniach. Údaje sa analyzujú v rámci platformy Hadoop aj prostredníctvom SAP Vora. V súčasnosti má tento súbor technológií na analýzu štruktúrovaných aj neštruktúrovaných údajov označenie SAP Data Intelligence.

Pre zákazníka to znamená, že SAP mu poskytuje platformu, do ktorej môže ukladať štruktúrované aj neštruktúrované údaje, informácie z IoT senzorov či sociálnych sietí. Dátové bridže automaticky identifikujú jednotlivé typy dát a umiestňujú ich tak, aby to dávalo zmysel. Na analýzu „hot“ údajov sa využíva in-memory platforma SAP HANA, „warm“ dáta sa ukladajú do databázy SAP IQ, čo je technológia získaná akvizíciou spoločnosti Sybase a na spracovanie neštruktúrovaných „cold“ údajov sa využíva Hadoop.   

NXT: Uplynulý rok bol z hľadiska štýlu práce veľmi neštandardný. Ako ste sa zo situáciou vysporiadali v SAPe?

MF: Tesne pred SAPPHIRE prišlo zaujímavé oznámenie Future of Work týkajúce sa štýlu a politiky práce v SAP. Naši ľudia v podstate dostali voľnosť pri rozhodovaní sa odkiaľ a kedy chcú pracovať.

SAP nie tak dávno ukončil akvizíciu spoločnosti Qualtrics a aj s využitím riešenia SAP SuccessFactors Human Experience Management (HXM) na riadenie skúseností sme medzi našimi viac než 100-tisíc zamestnancami práve pomocou Qualtricsu zrealizovali extenzívny prieskum týkajúci sa požiadaviek zamestnancov. Viac ako 80 % z nich uviedlo, že by si želalo mix práce z domu alebo na diaľku, spojený s určitým časom v kancelárii.

Výsledky prieskumu sa porovnávali s dosiahnutými obchodnými výsledkami. Zavedenie nového štýlu práce sa v tomto ohľade javí ako prospešné. A to nielen z pohľadu samotného SAP, ale aj zákazníkov, ktorých takýmto spôsobom obsluhujeme. Takže na overených spôsoboch práce na diaľku, ktoré naši zamestnanci na celom svete využívali po desaťročia, dnes SAP stavia nový globálny rámec, ktorý bude maximálne flexibilný a založený na dôvere.

NXT: Aké je vaše posolstvo pre slovenských zákazníkov?

MF: Nielen na našich zákazníkov komunikujeme potrebu zmeny ich biznisu na inteligentný podnik. Práve preto bola aj začiatkom roka predstavená ponuka transformácie ako služby RISE with SAP, ktorá sa ďalej rozvíja. Cieľom je, aby sa firmy dokázali vďaka maximálne efektívnej práce s dátami veľmi rýchlo prispôsobovať meniacim sa podmienkam.

Naše riešenia preto umožňujú manažérom odhaliť relevantné súvislosti, ktoré si možno dosiaľ ani neuvedomovali. Napríklad, že ak sa ich firme v retaile zdvihne NPS (Net Promoter Score) o jeden percentuálny bod, aké to prinesie dopady na obraty.

Taktiež je veľmi dôležité, aby manažéri poznali názory nielen zákazníkov, ale aj vlastných zamestnancov. Pomocou HXM prieskumov dokážu firmy (a to aj také, ktoré majú veľmi dobré HR programy) odhaliť súvislosti, ktorých poznanie im umožňuje s nasadením tretinového HR budgetu dosiahnuť oveľa lepšie výsledky. Dôležitosť týchto prieskumov vzrástla v období pandémie, keď bolo pre podniky kľúčové vedieť, čo zamestnanci potrebujú a akým spôsobom by dokázali pracovať efektívnejšie a zároveň by boli spokojnejší. Manažment si takto dokáže operatívne overiť spokojnosť vlastných ľudí a ich názory na zmeny, ktoré sa chystá presadiť.

Úvodné foto: Martin Ferenec, generálny riaditeľ SAP Slovensko. Zdroj SAP

Zobrazit Galériu

1 komentár

Na čo sa toto vydávalo? reakcia na: Vzniká najväčšia obchodná sieť na svete. No nielen o tom bol SAPPHIRE

24.6.2021 22:06
reálne je je tento článok úplne o ničom. Na čo ste to vydávali?
Reagovať

Pridať komentár