SAMSUNG_1023 Advertisement SAMSUNG_1023 Advertisement SAMSUNG_1023 Advertisement

Vzniká najväčšia obchodná sieť na svete. No nielen o tom bol SAPPHIRE

1
Špeciálny projekt O zhrnutie noviniek ohlásených na online podujatí SAPPHIRE Now 2021 a taktiež o skúsenosti z novým štýlom práce, ktorého zavedenie čiastočne akcelerovala pandémia, sme sa rozprávali s Martinom Ferencom, generálnym riaditeľom SAP Slovensko. NXT: Na SAPPHIRE bolo ohlásených niekoľko nových a inovovaných produktov a riešení, môžete nám ich priblížiť? MF: Tou najdôležitejšou bolo predstavenie SAP Business Network. Táto biznisová sieť zlučuje doteraz vybudované a používané siete Ariba Network, SAP Logistics Business Network a SAP Asset Intelligence Network. Toto zlúčenie a aj ďalšie inovácie súvisia nielen zo snahou o zefektívnenie biznis procesov, ale aj s úsilím SAP o zníženie uhlíkovej stopy, aby zákazníci mohli prevádzkovať IT podporu svojho biznisu ekologickejšie a mohli optimalizovať výrobné aj logistické procesy. Táto ekologická téma v súčasnosti veľmi rezonuje, zatiaľ hlavne v zahraničí, no v blízkej budúcnosti sa určite stane jednou z top tém aj pre naše firmy. ... Zobrazit Galériu