CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Aká bude tvár digitálnej Európy? Slovensko ju bude aktívne spoluvytvárať

0
Podarí sa Digitálny reštart na Slovensku? Bude alebo nebude Európa regulovať digitálne platformy? Budeme si môcť cez internet objednávať čokoľvek odkiaľkoľvek, za rovnakých podmienok aj k nám na Slovensko? Budeme môcť nediskriminačne predávať do celej EÚ? Práve pri týchto rozhodnutiach bude Slovensko v aktívnej  pozícii predsedníckej krajiny EÚ. A čo môžeme robiť s digitalizáciou v post-volebnom období u nás? Dozvieme sa už vo štvrtok 9. júna od oficiálnych aj neoficiálnych top eGov lídrov na konferencii Jarná ITAPA v Bratislave. Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ nastupuje v čase prijímania kľúčových rozhodnutí, ktoré budú mať dopad na vývoj elektronického obchodu a celého digitálneho priestoru v Európe. Slovensko pritom zohrá aktívnu úlohu v ich akcelerovaní, keďže EK plánuje všetky návrhy Jednotného digitálneho trhu sfinalizovať práve v čase nášho predsedníctva. Tento významný štart prídu podporiť na ITAPA súčasný slovenský najvyšší vládny predstaviteľ zodpovedný za informatizáciu ...
ITAPA

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať