SAMSUNG_1023 Advertisement SAMSUNG_1023 Advertisement SAMSUNG_1023 Advertisement

Ako zabezpečiť ochranu pred kyberútokmi na infraštruktúru?

0
Problematika kybernetickej bezpečnosti sa týka všetkých spoločností bez ohľadu na odvetvie, v ktorom pôsobia, či obrat. Počet kybernetických útokov medziročne rastie exponenciálne a spôsobuje miliardové straty. Vo väčšine prípadov sa takýmto útokom dá predísť správnym zabezpečením vlastnej IT infraštruktúry, ktorá pri dodržiavaní vhodných bezpečnostných postupov dokáže z dlhodobého hľadiska lepšie vzdorovať náporu nechcených kybernetických hrozieb. Z pohľadu dodržiavania IT bezpečnosti by sa mali spoločnosti zamerať na zhodnotenie svojich technologických možností a pokúsiť sa urobiť IT audit. Pokojne aj vo vlastnej réžii, ak im to kapacity umožnia. Ešte pred samotným riešením zabezpečenia siete pred hrozbami internetu treba spoznať a pochopiť časti vlastnej siete a ich fungovanie. Ak spoločnosti nevedia, aký softvér, firmvér, hardvérové zariadenia alebo komponenty tvoria ich vlastnú sieť, nebudú sa vedieť racionálne ochrániť pred možnými nástrahami. Pri nastavovaní bezpečnostnej stra ...

Pavol Augustinič, Slovak Telekom, produktový manažér pre kybernetickú bezpečnosť

Všetky autorove články