CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Digitálna líderka Slovenska predstavila európskym odborníkom projekt ÚPVII

Tlačové správy
0

Generálna riaditeľka sekcie riadenia informatizácie na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) Martina Slabejová predstavila na medzinárodnej konferencii Digital Assembly 2018 projekt, ktorého cieľom je vypracovanie štúdie dopadov digitálnej transformácie.

Počas konferencie Digital Assembly 2018 zasadala strategická skupina pre jednotný digitálny trh, ktorej cieľom bola  výmena  myšlienok a skúseností medzi európskymi štátmi a Európskou komisiou (EK). Martina Slabejová počas zasadnutia odprezentovala štúdiu, ktorú ÚPVII pripravuje v spolupráci s EK, prostredníctvom podporného programu pre štrukturálne reformy.

Štúdia sa bude zaoberať dopadom procesu digitalizácie na malé a stredné podniky s cieľom vypracovať zrozumiteľný implementačný plán. Nasmeruje nás, ako by mali SME podniky  (pozn. Small and Medium Enterprise) transformovať a inovovať svoje biznis modely, aby si udržali a zvýšili svoju konkurencieschopnosť na európskom, ale aj globálnom trhu. Zároveň štúdia odporučí, akú podpornú úlohu budú mať regionálne Centrá digitálnej inovácie, ktoré podporia malé a stredné podniky v transformačnom  procese, uviedla digitálna líderka Slovenska Martina Slabejová.

VEĽKÁ SÚŤAŽ PRE PREDPLATITEĽOV

Počas konferencie v Bulharsku sa konalo i stretnutie všetkých európskych digitálnych lídrov, Martina Slabejová so svojimi kolegami diskutovala o možnostiach zlepšenia digitálnych zručností v Európe, ako aj o možnostiach využitia viacročného finančného rámca pre oblasť informačnej spoločnosti. Dôležitým výstupom stretnutia bola diskusia s Európskou komisiou na tému zabezpečenia a podpory nástrojov *Digitálnej koalície a dohoda členských štátov V4 o vzájomnej spolupráci.

 „S digitálnymi lídrami z Čiech, Poľska a Maďarska sme sa dohodli na vzájomnej spolupráci v rámci slovenského predsedníctva vo V4, ktoré je predo dvermi,“ dodala M. Slabejová.

Viac informácií na: digitalnakoalicia.sk


*Digitálna koalícia, ktorej novým predsedom predstavenstva je vicepremiér Richard Raši, spája partnerov zo štátneho, súkromného, neziskového a akademického sektora v úsilí pripraviť občanov SR všetkých vekových kategórií na prácu a život v nastupujúcej digitálnej ekonomike. 
 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Všetky autorove články
europka komisia stidia projekt digitalna transformacia ÚPVII

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať