CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Spoločnosť EY štartuje výnimočnú súťaž zameranú na kybernetickú bezpečnosť a etický hacking

Tlačové správy
0

Hrozba kybernetických útokov, pri ktorých dochádza k úniku mimoriadne citlivých dát, je každým rokom čoraz väčšia. Jednou z efektívnych ciest, ako chrániť informačné systémy v organizácii, je riadenie kybernetickej bezpečnosti a dohľad nad jej výkonnosťou pomocou vyspelých a neustále zdokonaľujúcich sa interných zložiek tohto komplexu, no zároveň sa čoraz častejšie v súvislosti s testom kybernetickej „ohňovzdornosti“ skloňuje pojem etického hackingu. Spoločnosť EY chce poukázať na ich dôležitú úlohu prostredníctvom unikátnej súťaže EY Cyber Security Trophy.

Kybernetická a informačná bezpečnosť je jednou z kľúčových tém súčasnej modernej digitálnej doby. Potvrdzuje to aj každoročný globálny prieskum informačnej bezpečnosti (Global Information Security Survey) spoločnosti EY, ktorý ukázal, že až 56 % spoločností v súčasností realizuje alebo plánuje realizovať zmeny svojich podnikových stratégií a plánov v dôsledku zvýšeného vplyvu kybernetických hrozieb, rizík a zraniteľnosti na podnikateľské prostredie. V tejto súvislosti samotná myšlienka etického hackingu spočíva najmä v hľadaní práve takýchto slabín, ktoré by mohli viesť k zneužitiu citlivých údajov či vysokej finančnej strate.

Spoločnosť EY sa aj z tohto dôvodu rozhodla pre unikátny koncept súťaže s názvom EY Cyber Security Trophy. Jej cieľom je oceniť spoločnosti, jednotlivcov, ale aj budúce talenty pôsobiace v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti či etického hackingu. „Ochrániť informačné systémy je v súčasnosti veľmi náročná úloha. Vďaka súťaži by sme radi zviditeľnili profesionálov pôsobiacich v tejto oblasti a poukázali na ich dôležitosť v dobe, ktorá je doslova závislá od digitálnych technológií,“ uviedol Matej Bošňák, vedúci partner EY na Slovensku.

Na víťazov čakajú atraktívne ceny
Absolútneho víťaza čaká hlavná cena EY CybEr Security TrOphy a zároveň získa účasť na prestížnej svetovej konferencii venujúcej sa kybernetickej bezpečnosti v sprievode experta z EY. Súťažiaci môžu uspieť aj v troch ďalších podkategóriách. V kategórii EY ESO Chief Information Security Officer bude vyhlásený CISO roka (jednotlivec pôsobiaci v organizácii), v kategórii ESO DNA Born Ethical Hacker sa bude hodnotiť celkový prístup k etickému hackingu a v kategórii EY ESO Cyber Space Innovation sa budú hodnotiť inovatívne projekty v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Víťazi získajú hodnotné ceny spojené so vzdelávaním či IT vybavením podľa vlastného výberu. Pre mladé talenty, z radov študentov či začínajúcich jednotlivcov alebo firmy, je pripravená špeciálna cena EY ESO Future Promise. Víťazovi tejto kategórie EY venuje vzdelávací poukaz a takisto mu umožní stráviť čas s pracovníkmi EY venujúcimi sa kybernetickej bezpečnosti v jednom z našich globálnych centier.

Kto sa môže prihlásiť?
Zapojiť sa do súťaže môžu spoločnosti alebo fyzické osoby, ktoré sa venujú etickému hackingu alebo pôsobia v rámci rozmanitej škály špecifických oblastí informačnej a kybernetickej bezpečnosti. O víťazoch bude v prvom ročníku rozhodovať odborná porota zložená z odborníkov v oblasti IT a akademickej obce: Peter Borák, predseda poroty a partner pre poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti spoločnosti EY na Slovensku; Jozef Klein, predseda predstavenstva Asseco Central Europe; Tomáš Hettych, člen rady ISACA Slovensko a predseda združenia itSMF, a Ladislav Hudec, profesor na FIIT STU.

„Stať sa skutočným expertom na kybernetickú bezpečnosť či etický hacking je kľukatá a tŕnistá cesta, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je osobnostný vývin podobný výchovnému procesu človeka od dieťaťa po dospelosť. Spoločnosť EY je pripravená podporiť tých, ktorí si takúto cestu zvolia,“ uviedol Peter Borák, partner pre poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti spoločnosti EY na Slovensku a predseda poroty súťaže EY CybEr Security TrOphy.

Do súťaže sa môžete prihlásiť alebo niekoho nominovať prostredníctvom webovej stránky www.eyeso.sk alebo na emailovej adrese eyeso@sk.ey.com. Prihlášky alebo nominácie môžete zasielať do 31. augusta 2018. Výsledky súťaže porota zverejní začiatkom októbra.

Zobrazit Galériu

SKPR STRATEGIES, s.r.o.

Všetky autorove články
kyberenticka bezpečnosť etika hacking utok citlive dáta EY súťaž

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať