ACER_JUN23 ACER_JUN23 ACER_JUN23

GFI Software: e-mailová infraštruktúra je najzraniteľnejšou časťou IT v českých a slovenských SMB firmách

Tlačové správy
0

Až 60 % SMB organizácií sa môže dostať do vážnych problémov v prípade výpadku elektronickej pošty na viac ako 4 hodiny

Spoločnosť GFI Software, dodávateľ riešení pre bezpečnosť podnikových sietí, zverejnila výsledky prieskumu medzi českými a slovenskými partnermi riešení Kerio, ktorý sa uskutočnil v septembri 2017. Z výsledkov vyplýva, že v IT oblasti pre SMB spoločnosti je v súčasnosti najväčší dopyt (až 72 % partnerov) po komunikačných riešeniach, pričom úplne kľúčové sú pracovné komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty. Ak by došlo k výpadku e-mailovej infraštruktúry, viac ako polovica SMB by pocítila vážne nedostatky už po 4 hodinách a po 24 hodinách by tieto nedostatky pocítili takmer všetky firmy.

Zaistenie bezpečnej komunikácie je dnes pre firmy väčšou prioritou než napríklad zaistenie integrity siete. Viac sa obávajú e-mailových útokov než webových, o čom svedčí aj fakt, že najväčšie výzvy pre chod komunikačnej infraštruktúry v SMB organizáciách predstavujú spamy a vírusová nákaza. Popri zaistení bezpečnosti sa v oblasti komunikácie stále viac rieši aj užívateľský komfort vyjadrený dopytom po groupwarových riešeniach.

Hlavné zistenia prieskumu:

  • Partneri Kerio majú najväčší záujem o riešenia na komunikáciu (72 %), zaistenie integrity siete (53 %), groupware (36 %) a filtrovanie webových stránok (33 %).
  • V oblasti pracovnej komunikácie preferujú SMB firmy najviac e-mail (100 %), telefonický kontakt (58 %) a osobné stretnutie (21 %); četovanie a sociálne siete iba 8 % resp. 3 %. 
  • Firmy najviac riešia spamy (76 %), vírusy (70 %) a užívateľský komfort (32 %).
  • Vážne problémy v dôsledku výpadku e-mailového servera by do 1 hodiny postihlo 13 %, do 4 hodín 60 %, a do 24 hodín 97 % podnikov.

„Elektronická pošta je dnes najpoužívanejším nástrojom pracovnej komunikácie vo všetkých podnikoch a organizáciách,“ povedal Zdeněk Bínek, zodpovedný za predaj riešení GFI Software v Českej republike a na Slovensku. „A je zároveň aj najčastejším terčom útokov a najviac používaným kanálom na distribúciu ransomvérovej nákazy. Z tohto pohľadu je v segmente SMB firiem elektronická pošta potenciálne najzraniteľnejšou časťou IT infraštruktúry a dopyt po jej zabezpečení logicky rastie.“ 

GFI Software ponúka SMB firmám v tejto oblasti riešenia poštového servera a e-mailového klienta Kerio Connect, ďalej svoj tradičný osvedčený produkt GFI MailEssentials a tiež cloudovú platformu na správu e-mailov GFI OneConnect.

MYR Communication

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať