CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Huawei sťahuje žalobu na USA, zhabanú techniku vrátili

Tlačové správy
0

Čínska firma hodnotí krok Spojených štátov ako potvrdenie, že zadržiavanie techniky Huawei bolo protizákonné a svojvoľné. Dcérska firma Huawei v Spojených Štátoch v pondelok stiahla júnovú žalobu podanú na americké ministerstvo obchodu a ďalšie vládne inštitúcie. Žaloba bola reakciou na zabavenie telekomunikačnej techniky zo septembra 2017. Po dlhodobom a fakticky bezdôvodnom zabavení techniky sa spoločnosť Huawei rozhodla stiahnuť podanú žalobu, keďže USA toto vybavenie vrátili. Huawei to považuje za dôkaz, že tento krok bol protizákonný a svojvoľný. Prípad bol jedným zo série krokov americkej vlády, ktoré Huawei vníma ako neprimerané a neodôvodnené.

Medzi zabavenou technikou boli počítačové servery, sieťové prepínače a iné telekomunikačné vybavenie Huawei vyrobené v Číne. To malo byť ešte v Septembri 2017 prevezené naspäť do Číny po tom, ako na ňom boli vykonané komerčné testy a licenčné procesy v kalifornskom laboratóriu. Americké ministerstvo obchodu – na základe neuvedených bezpečnostných dôvodov – zabavilo túto techniku, a to počas samotného prevozu. Napriek tomu, že od udalosti ubehli už dva roky a spoločnosť Huawei podala voči postupu niekoľko sťažností, vláda USA nedokázala rozhodnúť, či je na prevoz tejto zásielky do Číny potrebná exportná licencia.  

Spoločnosť Huawei teda nemala inú možnosť ako 21. júna 2017 podať žalobu proti vláde Spojených štátov na okresnom súde vo Washingtone. Súd mal rozhodnúť o tom, či bezdôvodné zabavenie a odkladanie rozhodnutia o exportnej licencii je v rámci zákona. Okrem iného, vláda USA týmito krokmi porušila Ústavu Spojených Štátov a Správny poriadok, ktorý určuje povinnosti a postupy inštitúcií v jednotlivých prípadoch.

V auguste americká vláda informovala pobočku Huawei o rozhodnutí, že na prevoz techniky do Číny nie je potrebná exportná licencia a Huawei naozaj dodržalo exportné regulácie už pri prevoze v roku 2017. Následne bola technika prevezená do priestorov Huawei Technologies USA. Náklady boli uhradené z rozpočtu americkej vlády.

Ako uvádza právny riaditeľ Huawei Song Liuping, spoločnosť Huawei prakticky dosiahla víťazstvo napriek dobrovoľnému stiahnutiu žaloby. Je však nespokojná s faktom, že vláda Spojených Štátov nedokázala prísť s dôvodným vysvetlením nelegálneho zabavenia v rámci tak dlhého časového obdobia.

V oznámení o dobrovoľnom stiahnutí žaloby vydanom okresným súdom vo Washingtone dcérksa spoločnosť Huawei uviedla, že písomne ​​požiadala americké ministerstvo obchodu, aby vysvetlilo, prečo v roku 2017 techniku zadržalo, prečo sa rozhodlo ju teraz opätovne vydať a prečo trvalo takmer dva roky, kým sa zistilo, že zabavenie nebolo opodstatnené. Vláda USA zatiaľ odmietla vydať stanovisko.

“Svojvoľný a nezákonný postup vlády, akým bolo zabavenie cudzieho majetku bez dôvodu a vysvetlenia, by mal slúžiť ako varovný signál všetkým spoločnostiam obchodujúcim v Spojených štátoch,“ zhrnul Song Liuping.

V mediálnom vyhlásení vydanom 3. septembra Huawei uviedeol, ako vláda USA využíva všetky nástroje, ktoré má k dispozícii – vrátane súdnych a administratívnych právomocí – na narušenie bežných obchodných operácií spoločnosti. Patrí sem kladenie prekážok pri bežných obchodných činnostiach a technickej komunikácii prostredníctvom zastrašovania, odopierania vízových povolení a zadržiavanie zásielok. Song Liuping poznamenal, že Huawei bude naďalej rázne brániť svoje legitímne práva a záujmy, a to s využitím zákonných prostriedkov.

Neuropea

Všetky autorove články
Huawei USA smartfon technika pocitac server

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať