ACER_032021 ACER_032021 ACER_032021 Advertisement

IOMO - vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu

Informatizácia
0

Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet, chcú ušetriť čas a vybaviť viac služieb na jednom mieste bližšie k svojmu bydlisku, aby nemuseli ďaleko cestovať. Pridanou hodnotou služby je asistencia, čiže občan koná s pracovníkom obslužného miesta buď na pošte, alebo matrike, teda blízko jeho bydliska.

Vo finálnej fáze bude vytvorených 1200 integrovaných obslužných miest (IOM), čo znamená dosiahnutie 85 % pokrytia Slovenska. Prevádzkovateľmi IOM sú Slovenská pošta, Ministerstvo vnútra SR a mestá a obce reprezentované Združením miest a obcí Slovenska.

iomo2.png

V súčasnosti možno vybaviť:

  • Výpis/odpis z registra trestov
  • Výpis z listu vlastníctva
  • Výpis z obchodného registra

Všetky vydávané dokumenty sú platnými verejnými listinami, použiteľnými na právne účely. Postupne bude ponuka služieb rozširovaná podľa toho, ktoré služby budú pre občanov najviac zaujímavé a pre prevádzky finančne najefektívnejšie.

Podmienky na zriadenie IOMO pre obce

Ak má obec matričný úrad, bude IOM súčasťou jeho pracoviska. Obec mimo Bratislavského samosprávneho kraja získa kompletné počítačové vybavenie: počítač, 2× monitor, tlačiareň, skener, čítačky eID. Pracovníci absolvujú školenie na prácu s počítačovým systémom IOM, ktoré bude zabezpečené MF SR. Na matričnom úrade bude miesto označené štandardizovaným označením, ktoré bude dodané spolu s letákmi, brožúrami, cenníkmi a plagátmi (náklady na označenie v BSK nesie sama obec).

Ceny za poskytované služby sú v tabuľke.

Ceny služieb dnes poskytovaných na Slovenskej pošte

Služba

Poplatok za výpis

Asistovaná služba IOM vrátane DPH

Celková cena služby vrátane DPH

Výpis/odpis z registra trestov na právne účely

4,00 €

2,00 €

6,00 €

Výpis z obchodného registra na právne účely

-

3,90 €

3,90 €

Výpis z listu vlastníctva na právne účely

4,00 €

4,00 €

8,00 €

Cez IOM môže obec poskytovať občanom ďalšie doplnkové služby

  • Tlač, skenovanie a kopírovanie dokumentov
  • Zaručená konverzia dokumentov z elektronickej formy do papierovej (vytlačenie dokumentu) a opačne (naskenovanie)
  • Kontrola a sprístupnenie obsahu elektronickej schránky
  • Overená kópia dokumentu papier - papier

Obec si z asistenčného poplatku za služby IOM vytvára príjem, ktorý môže následne použiť na ďalší rozvoj obce a poskytovanie ďalších služieb pre svojich občanov. Samospráva poskytne občanovi prostredníctvom IOM služby, ktoré mu ušetria čas aj peniaze. Obec získa nové hardvérové vybavenie (obce mimo BSK). Poskytovaním služieb IOM získa samospráva viac spokojných občanov.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať