CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Odborníci kritizujú ďalšiu vlnu IT projektov za viac ako 62 miliónov eur

Tlačové správy
0

Odborníci z mimovládnej organizácie Slovensko.Digital opätovne poukazujú na predražené štátne IT projekty z eurofondov. Ide o ďalšiu vlnu schvaľovania projektov za necelé štyri mesiace. V júli tohto roka schválil Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu štyri projekty za takmer 100 miliónov eur. Vo štvrtok prichádza na rad ďalších sedem projektov v hodnote viac ako 62 miliónov eur. Všetky hodnotenia nezávislých odborníkov sú uverejnené na redflags.slovensko.digital.

Odborníci upozorňujú, že ak by sa predložené projekty pripravovali napríklad v susednej Českej republike, štát by minul o milióny eur menej. Rozdiel je najmä v sadzbách za externých dodávateľov. V porovnaní so sadzbami, ktoré si dodávatelia štátu účtujú v Českej republike (benchmarking sadzieb v Českej republike), sú “slovenskí” externisti o približne 20% drahší. Napríklad za testera chce rezort financií zaplatiť 670 eur na deň, pričom v Čechách je priemerná sadzba za testera v štátnom IT okolo 400 eur. Národný inšpektorát práce dokonca vo svojom projekte ráta s tým, že kým vlastnému IT úradníkovi bude platiť 288 eur na deň, externistom bude za rovnaký typ práce platiť až 900 eur za deň. “Štát zrejme už dnes počíta s tým, že pripravené projekty získajú tradiční dodávatelia, teda firmy, ktoré na štátnych zákazkách dlhodobo zarábajú neporovnateľne viac, ako by zarobili v komerčnej sfére,” vysvetľuje výkonný riaditeľ Slvensko.Digital Ján Hargaš.

Za najproblematickejší považujú odborníci projekt “Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám” v hodnote približne 10 miliónov eur, ktorý predkladá Ministerstvo životného prostredia. Jeho cieľom je vybudovanie nových “centrálnych komponentov”, kde sa majú zhromažďovať a zobrazovať rôzne údaje o krajine - či už meteorologické informácie, údaje z katastra nehnuteľností, údaje o stave ovzdušia a podobne. V odbornom hodnotení dostal 2 červené vlajky, teda podľa Slovensko.Digital by mal byť zrušený. “Vybudovať centrálny systém nepomôže, ak do neho jednotlivé inštitúcie nevkladajú potrebné informácie pretože potrebujú iné riešenie. Projekt by nemal byť schválený. Najprv by sa malo začať pracovať so samotnými úradmi, ktorých informácie má systém zhromažďovať. Treba zistiť, aké sú ich skutočné potreby, pomôcť im a nevytvárať rovno ďalší centrálny systém, ktorý je navyše veľmi drahý,” hodnotí Ľubor Illek zo Slovensko.Digital.

Kým dnes musia dodávatelia štátu posielať faktúry na papieri, rezort financií na základe požiadaviek európskej legislatívy predkladá projekt za viac než 5 miliónov eur, ktorým chce dosiahnuť to, že celý proces fakturácie štátu bude prebiehať online. Hoci tento zámer Slovensko.Digital chváli, závažným nedostatkom projektu je, že namiesto využitia existujúcej infraštruktúry sa plánuje vytvoriť samostatný systém na doručovanie faktúr. V praxi tak budú podnikatelia so štátom komunikovať prostredníctvom svojej schránky na slovensko.sk, ale faktúry budú zasielať cez iný systém. “Firmy dnes povinne komunikujú so štátom cez slovensko.sk. Namiesto využitia existujúcich riešení však Ministerstvo financií vytvára nový a duplicitný centrálny systém len pre faktúry. Považujeme to za mrhanie peniazmi. Projekt má podľa nášho názoru zásadné nedostatky a odporúčame ho zastaviť a prepracovať,” hodnotí Hargaš.

Najväčší projekt, v hodnote skoro 18 miliónov eur, predkladá Úrad verejného zdravotníctva SR, ktorého cieľom je vytvorenie jednotného informačného systému. Aj v ňom vidia odborníci niekoľko rizík. “Investícia do IT riešenia sa neprejaví znížením personálnych výdavkov, ale štúdia predpokladá, že sa zvýši efektívnosť práce osôb a teda Úrady verejného zdravotníctva spracujú viac podaní, vydajú viac rozhodnutí a pod. To je ale závislé od externých premenných ako je dopyt po službách organizácie. Teda v konečnom dôsledku sa nezmenia personálne náklady organizácie a k nim sa pridajú ešte náklady na prevádzku IT riešenia, ktoré oproti súčasnému stavu budú päťnásobne vyššie,” upozorňuje Peter Kulich zo Slovensko.Digital. 

{{BANNER|SIMPLE_BANNER_HOMEPAGE_2}

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) predkladá projekt v hodnote viac než 8 miliónov eur, ktorého súčasťou je nákup hardvéru a softvéru pre telekonferencie štátnych úradníkov. “NASES predpokladá, že telekonferencie bude hneď od prvého roku využívať maximálny počet 51 000 úradníkov a takto to bude najbližších 10 rokov. Považujeme to za nereálne. V časti nákladov nie je zrejmé ako boli určené ceny licencií a ceny hardvéru nesúhlasia s cenníkovými cenami, pričom pri takomto objeme by sme očakávali výrazné hromadné zľavy,” hodnotí Ján Suchal zo Slovensko.Digital.

Prioritou štátu sa podľa odborníkov stáva čerpanie eurofondov a reálny prínos projektov pre občana ide na vedľajšiu koľaj. “Štát dal verejný prísľub v zmysle zásady 1 krát a dosť. Sľúbil, že do konca tohto roka už ľudia nebudú na úrady nosiť potvrdenia, ktoré už štát má. Dnes to platí len pre 3 dokumenty. Je jasné, že svoj sľub štát do konca roka nesplní a občania budú stále robiť poštára medzi úradmi. Namiesto plnenia svojho sľubu sa štát zameriava na to, ako minúť desiatky miliónov eur na predražené projekty pochybnej kvality. To je v skratke celý problém informatizácie na Slovensku,” tvrdí Hargaš.

Odborníci zo Slovensko.Digital projekty hodnotili pomocou metodiky Red Flags. Tá sa zameriava na vyhodnotenie najviac rizikových oblastí IT projektov v jednotlivých fázach ich životného cyklu. Hodnotenia sú zverejnené na stránke redflags.slovensko.digital.

Projekt Red Flags vznikol s podporou Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis a podporou Veľvyslanectva USA na Slovensku.

Slovensko.Digital

Všetky autorove články
IT projekt Slovensko.Digital eurofondy Urad cena praca

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať