S_02PaletteBase S_02PaletteBase S_02PaletteBase Advertisement

Odborníci očakávajú veľké kyberútoky prostredníctvom nezabezpečených bezdrôtových tlačiarní, termostatov a ďalších zariadení IoT

Prieskumy trhu
0

Nová štúdia ukazuje, že väčšina odborníkov na oblasť bezpečnosti si myslí, že počas nasledujúcich dvoch rokov budú obeťami útokov DDoS alebo iných v dôsledku nezabezpečených zariadení pripojených na internet.

Očakáva sa, že kybernetickí útočníci v najbližších dvoch rokoch vo veľkom rozsahu zneužijú zraniteľnosti v softvéri i hardvéri zariadení, ako sú firemné bezdrôtové tlačiarne, bezdrôtové termostaty a ďalšie zariadenia IoT. Uvádza sa to v správe, ktorú vydal Ponemon Institute.

V prieskume sa kládli otázky 553 odborníkom v oblasti riadenia rizík. Zistilo sa, že až 94 % týchto profesionálov sa domnieva, že v priebehu dvoch rokov dôjde vinou nezabezpečených zariadení a aplikácií k nejakej katastrofickej udalosti: strate či krádeži dát (78 %), útoku DDoS (76 %), kyberútoku (76 %).

Firmy by preto mali sledovať zariadenia a aplikácie IoT od tretích strán, ktoré sa pripájajú k ich sieti. No z odpovedí vyplynulo, že len menej ako polovica respondentov z prieskumu monitoruje riziká prístrojov IoT používaných na pracovisku.

Larry Ponemon, predseda a zakladateľ Ponemom Institute, navrhuje, aby firmy podnikli niekoľko krokov smerujúcich k riadeniu bezpečnostných rizík spojených so zariadeniami a softvérom IoT od iných výrobcov. Medzi tieto opatrenia patrí určenie zodpovednosti za používané nezabezpečené zariadenia internetu vecí, ďalej inventarizácia všetkých nástrojov z oblasti internetu vecí (bezdrôtové tlačiarne, bezdrôtové bezpečnostné kamery a pod.) a s nimi súvisiacich obchodných rizík. A napokon by sa malo zvážiť vytvorenie konkrétnych pravidiel a postupov pre každú kategóriu zariadení IoT. Napríklad chladnička pripojená na internet predstavuje iné bezpečnostné riziko ako tlačiareň IoT.

Zdroj: Darkreading

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
DDoS IoT

Pridať komentár