ANTIK_2024 ANTIK_2024 ANTIK_2024

Orange pripomína Deň pre bezpečnejší internet. Na nástrahy v online svete upozorňuje počas celého roka

Tlačové správy
0

Moderné technológie sú dnes neodmysliteľnou súčasťou našich životov a výrazne nám to uľahčujú v práci, v škole, ale aj v súkromnom živote. Internet aktívne používajú nielen dospelí, ale aj deti, na ktoré v digitálnom priestore striehnu mnohé hrozby či nevhodný obsah. Preto aj pri príležitosti Dňa pre bezpečnejší internet pripomína Orange možnosti, ako prispieť k informovanosti o efektívnom a bezpečnom využívaní mobilných technológií.

Trend sa potvrdzuje. Deti na internete už od útleho detstva trávia mnoho času hraním hier, sledovaním rôznych videí, chatovaním s priateľmi či vyhľadávaním informácií potrebných do školských úloh. Je potrebné s nimi hovoriť o rizikách mobilných technológií a chrániť ich pred hrozbami online sveta, ktorými sú napríklad kyberšikana či závislosť detí od internetu. Alarmujúci je fakt, že vek detí, ktoré na internete surfujú denne viac než hodinu, sa každým rokom znižuje. Netreba však zabúdať aj na pozitívne aspekty vplyvu online sveta na život detí a to dobré z neho podporiť. Napríklad aj vďaka aktivitám na internete dokážu deti lepšie rozvíjať logické a strategické myslenie a naučiť sa nové veci, ako napríklad cudzie jazyky.

Orange sa pri príležitosti Dňa pre bezpečnejší internet, ktorý si pripomíname 8. februára a jeho organizáciu na celom svete zabezpečuje od roku 2004 sieť INSAFE, rozhodol aj tento rok pripomenúť nástrahy, ktoré nás v online priestore čakajú a tiež to, ako sa chrániť a používať digitálne technológie bezpečne a zodpovedne.

V súlade s posolstvom svojej stratégie v oblasti spoločensky zodpovedného podnikania - Všetci máme veľkú moc, všetci máme veľkú zodpovednosť – Orange dlhodobo hľadá možnosti, ako pripomínať dôležitosť témy digitálneho rodičovstva a učiť rodičov, pedagógov i deti používať mobilné technológie a digitálne médiá zmysluplne a efektívne prostredníctvom viacerých svojich iniciatív.

Jednou z možností, ako získať potrebné vedomosti či návody, je webstránka www.detinanete.sk, ktorá slúži širokej verejnosti, rodičom a pedagógom ako zdroj informácií zameraných na preventívnu ochranu detí a mládeže pred nástrahami internetu. K dispozícii na nej sú aj mnohé rady, ako k riešeniu vzniknutých problémov pristupovať. Do pozornosti dáva aj informácie o bezplatných workshopoch vedených detskou psychologičkou Máriou Tóthovou Šimčákovou alebo s ňou spolupracujúcimi špecialistami, ktorí od roku 2006 poučili už viac ako 35 000 žiakov o online hrozbách a závislostiach od internetu. „Snažíme sa o to, aby sa z našich detí vyrástli moderní ľudia a tak potrebujú používať počítať a využívať internet. Je dôležité, aby sme si uvedomili, že všetko to pozitívne, čo ich naučíme, môže priniesť riziká, ktoré nie sú schopní odhadnúť. Deti si dokážu ubližovať a používajú na to technológiu. Rovnako nevedia odhadnúť čas, ktorý majú tráviť na mobile alebo pri počítači, a tak sa môžu stať závislými. Rozvinul sa aj fenomén virtuálnych priateľov, ktorých môžu stretnúť na internete. Prevencia je jednoznačne v tom, že deti potrebujú vedieť čo to je, ako to vyzerá a kde sa s tým môžu stretnúť,“ uzavrela psychologička Mária Tóthová Šimčáková. Minulý rok spolupracovala s Orangeom aj na vydaní edukatívnej brožúry Naučme sa s deťmi využívať technológie bezpečne a zodpovedne, určenej všetkým rodičom, deťom a aj ich učiteľom.

Do osvety zahrnul Orange aj svojich zamestnancov, ktorí ako dobrovoľníci v rámci projektu Digital Skills cestujú po slovenských školách a odovzdávajú svoje vedomosti a skúsenosti slovenským učiteľom. Učia ich nielen jednoduché postupy v programovaní, ale diskutujú aj o bezpečnosti a rizikách používania digitálnych médií. „Bola to pre mňa úplne unikátna príležitosť vidieť a zažiť, ako môžem za 4 hodiny svojho času niečo naozaj zmeniť a pomôcť zlepšiť výučbu informatiky na slovenských školách. Mám v triede dvadsať učiteľov, ale tí majú dosah na stovky žiakov v triedach, kde učia alebo budú učiť,“ zhodnotil prínos projektu Igor Berta, Revenue Assurance & Fraud Specialist spoločnosti Orange, jeden zo zamestnancov Orangeu, ktorý absolvoval najviac školení. Dobrovoľníci z piatich firiem od februára 2019 školili učiteľov informatiky zo základných škôl v témach programovania a IT bezpečnosti.  V projekte bolo vyškolených 1066 učiteľov z 439 škôl z takmer všetkých okresov a najčastejšie diskutovanými témami z oblasti bezpečnosti na internete boli kyberšikana, bezpečnosť hesiel, sociálne siete, bezpečnosť prehliadača, hoax, spam a phising. Iniciatíva Digital Skills vznikla na pôde združenia zodpovedných firiem Business Leaders Forum, najviac dobrovoľníkov-školiteľov bolo okrem Orangeu z Accenture a ESETu.

Okrem edukácie Orange ponúka aj praktické produkty, ktoré pomáhajú predísť rizikovým stretom s internetom. Takýmto je Prima Kids – prvá predplatená karta, s ktorou sa deti svojim rodičom vedia dovolať, aj keď sa im minie kredit. Súčasťou Prima Kids je aj služba ESET® Parental Control (aplikácia pre rodičovskú kontrolu), ktorá umožňuje rodičom nastaviť technológie pre deti tak, aby boli používané bezpečne a zamedzili napríklad prístup k nevhodnému obsahu na internete. Rodičia získajú kompletný prehľad o tom, na čo dieťa využíva mobil, aké aplikácie a súbory si doň sťahuje, koľko času trávi na internete a aké stránky navštevuje. Užitočnou funkciou je aj nastavenie limitu pre hranie hier či zistenie polohy dieťaťa napríklad počas cesty zo školy domov vďaka GPS. Je to skutočne praktický nástroj pre rodičov, ako udržať kontrolu nad bezpečnosťou svojho dieťaťa v online i offline priestore.

Orange

Všetky autorove články
Orange bezpečnosť ESET ochrana internet

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať