CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Podniková analytika má veľa tvárí

0
Biznis je o rozhodnutiach. Správne rozhodnutia znamenajú zisk, väčšiu konkurencieschopnosť, spokojnejších zákazníkov. Ako to však dosiahnuť? Hoci intuícia a cit pre biznis patria do výbavy manažéra, rozhodnutia by sa mali opierať o reálne čísla. Získať dáta dnes už nie je pre firmy zložité, so zvyšujúcou sa cenovou dostupnosťou riešení ich bude už len pribúdať. Dôležité však je dáta správne pochopiť a zabezpečiť, aby celkový obraz mali k dispozícii správni ľudia, a to kdekoľvek a kedykoľvek. Práve na to slúžia nástroje business intelligence (BI) - pomáhajú nájsť za dátami zmysel, ktorý možno pretaviť do správneho rozhodnutia. Podľa štúdie Nucleus Research sa investícia do business intelligence práve vďaka tomu firmám vráti v priemere až trinásťnásobne. Business intelligence a jej aplikácia vo firmách Business intelligence sa dnes spája najmä s moderným trendom big data. Dostali sme sa do obdobia, keď sme dátami zaplavení - vďaka zvyšujúcej sa cenovej dostupnosti úložísk a internetu ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať