ACER_032021 ACER_032021 ACER_032021 Advertisement

Pracovná ponuka: AZURE DATA PLATFORM ARCHITEKT za 7700 € mesačne

Tlačové správy
0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Azure data cloud platform architekta na zaujímavý a dlhodobý medzinárodný on-site/off-site projekt pre oblasť poisťovníctva do Bratislavy alebo Košíc.

Interné číslo 200803D
Názov pozície ☁ Azure Data platform architekt
Predpokladaná suma plnenia 7000 až 7700 € mesačne
Miesto plnenia Slovensko / Bratislava / Košice
Termín 01.09.2020 - 31.08.2021
Nástup na projekt 01.09.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie 12 mesiacov s možnosťou predĺženia

POPIS POZÍCIE

 • spolupráca pri vytváraní nového DWH riešenia / Data Mart-ov postaveného na Azure
 • zodpovednosť za návrh riešenia a implementáciu riešení v oblasti BI/DWH
 • analýza funkčných a nefunkčných požiadaviek, návrh fyzického a logického modelu
 • zodpovednosť za dodržanie konzistencie riešenia počas celého vývoja
 • zodpovednosť za vytvorenie plánu dodávky celého riešenia
 • definovanie spôsobu pre vyhodnotenie kvality dát
 • definovanie architektúry systému, technických požiadaviek a funkčného modelu
 • vývoj a podpora mapovania z rôznych dátových zdrojov do DWH a Data Mart-ov
 • analýza a riešenie požiadaviek a ich transformácia do dátového modelu
 • podpora používateľov pri príprave dátových a funkčných požiadaviek
 • komunikácia so zadávateľmi požiadaviek
 • kooperácia s vývojovým a testovacím tímom
 • návrh databázových štruktúr (table, view, star schema) a návrh ich technickej implementácie
 • dozeranie na priebeh realizácie navrhnutej Data Solution Architektúry
 • aktívna znalosť anglického jazyka (slovom i písmom)
 • po zapracovaní možná spolupráca na projekte v režime: 3 dni/týždeň ON-SITE [Bratislava alebo Košice] + 2 dni/týždeň OFF-SITE

POŽIADAVKY

 • min. 3-ročná prax s návrhom architektúry DWH a BI riešení
 • min. 3-ročná prax s databázovým modelovaním, reportingom a implemetáciou IT systémov v oblasti DWH a BI
 • skúsenosti s návrhom a zabezpečovaním Data Solution Architektúry
 • skúsenosti s analýzou AS-IS stavu a príprava podkladov a realizácia návrhu úpravy Data Solution Architektúry TO-BE stavu
 • znalosť produktov O365 a riešení Azure Cloud
 • pokročilé skúsenosti s platformou a službami Azure Data Factory
 • pokročilé skúsenosti s platformou a službami Azure Databricks
 • pokročilé skúsenosti s SQL a/alebo T/SQL
 • skúsenosti s analýzou datamartov a dátových skladov
 • skúsenosti s modelovaním s CASE nástrojmi
 • znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby užívateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek
   
 • výhodou: skúsenosti z prostredia poisťovníctva (alebo bankovníctva)
 • veľmi dobré komunikačné a organizačné schopnosti
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • proaktívny prístup
 • tímový hráč

JAZYKOVÉ ZNALOSTI / STUPEŇ

 • anglický jazyk - aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

 

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať