SAMSUNG_052022 Advertisement SAMSUNG_052022 Advertisement SAMSUNG_052022 Advertisement

Python: Grafická reprezentácia údajov / 12. časť

0
V tomto článku predstavíme viacero možností grafickej reprezentácie údajov v rámci dynamicky vytváraných webových stránok. S využitím niekoľkých alternatív vytvoríme druhú verziu aplikácie, ktorej vlastnosti doplníme o možnosť vstupu údajov a ich grafickej vizualizácie. Zmeny aplikácie oproti verzii 1 Najvýznamnejšie zmeny, ktoré sme vykonali vo vzorovej aplikácii, sú tieto: 1. pridanie nových template súborov: inside_base.html – stránka predstavujúca formát internej webovej stránky, ktorá je dostupná po prihlásení sa používateľa (obsahuje menu a obsah) inside/bokehstyles.css – nami prispôsobený štýl CSS modulu Bokeh inside/new_car.html, select_car.html – formuláre určené na vstup údajov o novom aute a na výber áut na porovnanie inside/compare_cars.html – stránka realizujúca tabuľkovo-grafové porovnanie údajov o autách 2. úprava zdrojového kódu súboru inner.py – začína sa importom potrebných externých modulov (knižníc), ktoré postupne predstavíme. Pygal (http://www.pygal.org) ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať