CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Rezervačný systém vozidiel Commander Car rental

0
Zdieľanie firemných vozidiel je komplexná problematika a vyžaduje si pomerne veľa agendy. Spoločnosť Commander, ktorá dodáva systém na monitorovanie prevádzky firemných vozidiel Commander Control Car, ponúka pre firmy využívajúce tento spôsob prevádzky vozidiel webovú aj mobilnú aplikáciu Car rental na efektívne využívanie zdieľaných referentských vozidiel. Mobilná aplikácia je k dispozícii v aplikačnom obchode pre Android a pripravuje sa aj verzia pre iOS. Hlavná výhoda rezervačného systému Car rental je jednoduchosť, nielen čo sa týka používania, ale jednoduchá je aj úvodná konfigurácia a prispôsobenie zaužívaným firemným procesom. Systém akceptuje všetky špecifiká organizačnej štruktúry firmy vrátane rozdelenia na pobočky či hierarchickej štruktúry pri schvaľovaní, ktoré môže byť jedno- alebo viacúrovňové.   Zamestnanec plánujúci služobnú cestu si cez mobilnú aplikáciu alebo webové rozhranie objedná vozidlo, pričom do objednávky uvedie základné údaje, teda čas, na ktorý vozidlo p ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať