CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Súdny dvor EU: Predaj prístrojov upravených k pirátskemu príjmu je nezákonný

Tlačové správy
0

Predávať multimediálne prehrávače umožňujúce pirátsky streaming je protizákonné, rozhodol Súdny dvor Európskej únie. Ide sa o prelomový verdikt, ktorý má vplyv aj na predaj satelitnej techniky na Slovensku.

Predajcovia zariadení určených k prehrávaniu multimediálnych obsahov nesmú ponúkať prístroje umožňujúce nelegálny prístup k obsahom na internete. Tak rozhodol Súdny dvor Európskej únie v nedávnom verdikte v spore holandskej nadácie Stichting Brein, ktorá chráni záujmy nositeľov autorských práv a podnikateľa Jacka Frederika Wullemse. Ten na svojom webe Filmspeler.nl predával multimediálne prehrávače s predinštalovanými opensourcovými doplnkami (tzv. add-ons). Tie dokázali jednoducho prehrávať streamovaný obsah z pirátskych zdrojov. Voči žalobe Stichting Brein sa Wullems na holandskom súde obhajoval argumentom, že sám žiadne pirátstva neorganizuje, pretože jeho prístroje len využívajú obsah z voľne prístupných internetových stránok. Prehrávače s týmito nainštalovanými doplnkami potom podľa tohto argumentu nespadajú pod činnosť v autorskom práve definovanou ako „zdieľanie verejnosti“. Holandský súd prvého stupňa tak požiadal o rozhodnutie Súdny dvor EU.

Luxemburský súd založil svoje rozhodnutie na okolnosti, že Willems predinštaloval doplnky do prehrávača s úmyslom umožniť porušovanie autorských práv. Túto funkciu tiež oznamoval svojím zákazníkom, ktorí si prehrávače zaobstarali s vedomím, že im prístroj umožní sledovať diela chránené autorským právom bez dovolenia ich držiteľa. Podľa Súdneho dvora EU je ustanovenie v kapitole II, článku 5 smernice 2001/29/ES nutné objasniť v tom zmysle, že aj dočasné rozmnoženie obsahu počas streamingu z internetovej stránky tretej strany nenapĺňa podmienku možnosti výnimky z tohto ustanovenia, pokiaľ je dielo ponúkané bez dovolenia nositeľa autorského práva. Rozhodnutie Súdneho dvora EU je záväzné pre všetky súdy v Európskej Únii. A teda aj v súdnych sporoch voči tuzemským predajcom prijímačov umožňujúcich neautorizovaný prístup k chráneným dielam. je Prelomovým je verdikt z dôvodu, že právna prax na tomto poli doposiaľ nebola celkom vyjasnená.

Na slovenskom trhu sa stretávame s pirátskym sledovaním audiovizuálneho obsahu prostredníctvom zdieľaní prístupových kariet pre satelitný príjem. Zdieľanie kariet umožňuje na nelicencovanom satelitnom prijímači bez prístupovej karty sledovanie kódovanej programovej ponuky satelitných operátorov. Predaj prijímačov uspôsobených pre neautorizované zdieľanie prístupu považovali doposiaľ predajcovia a distribútori satelitnej techniky za veľmi málo riskantný a právne ťažko napadnuteľný. „Rozhodnutie Súdneho dvora EU znamená, že sa zásadne zvyšuje šanca na právny postih predajcov pirátskeho hardware,“ hovorí Jaromír Glisník, člen predstavenstva M7 Group, ktorá vlastní platformu Skylink, najväčšieho poskytovateľa satelitnej televízie u nás. „Spomenutý rozsudok poskytuje špecializovaným agentúram možnosť urobiť z odhalenia distribúcie pirátskych prijímačov zaujímavý zdroj príjmu. Stačí zdokumentovať predajné aktivity konkrétneho distribútora či predajcu a za vopred dohodnutú províziu súdne vymáhať od príslušného satelitného operátora tučné odškodné.“

Skylink

Všetky autorove články
Skylink

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať