ACER_05 ACER_05 ACER_05 Advertisement

Video: Môže dekódovaný neurofeedback vymazať zlé spomienky?

1

Spomienky na kamaráta z detstva či na lúku plnú púpav sú príjemné, ale existujú aj zlé spomienky, napr. na rozchod či stratu niekoho blízkeho. No čo keby sme takéto traumatizujúce spomienky mohli jednoducho vymazať? Práve to skúma Philipp Kellmeyer, neurológ a vedúci laboratória Neuroethics & A.I. Ethics Lab na univerzite vo Freiburgu. Má však isté obavy, pretože cielená eliminácia alebo vytváranie spomienok na iné účely ako na lekárske ošetrenie zjavne prináša obrovské etické problémy.

Patria medzi ne možnosti zásahu do identity osoby alebo manipulácia s jednotlivcami pomocou falošnej pamäti na ovplyvnenie ich správania. Niektoré obzvlášť bolestivé spomienky môžu zanechať trvalú stopu v podobe posttraumatickej stresovej poruchy (PTSP). Neurológovia teraz pracujú na koncepte novej liečby PTSP s označením DecNef (dekódovaný neurofeedback/neurologická spätná väzba).

SWAN_042021

Ide o zhromažďovanie a analýzu signálov mozgu pomocou strojového učenia na modifikáciu bolestivých spomienok bez toho, aby o tom subjekt vedel. Môže to byť cesta k uzdraveniu pre nespočetných ľudí trpiacich PTSP za predpokladu, že táto technológia bude v správnych rukách. Pri vykonávaní DecNef sa používa veľký magnet, ktorý skenuje mozog a meria zmeny v hladinách kyslíka v krvi.

Tieto údaje potom v reálnom čase spracúva lokálny počítač, ktorý vyberie údaje z príslušnej oblasti mozgu. Tento veľký magnet je súčasťou fMRI zariadenia. Zhromažďovanie údajov pomocou fMRI nie je nič neobvyklé, zvláštnosťou je použitie strojového učenia na skúmanie konkrétnych vzorov nervovej aktivity. Tento dekodér so strojovým učením sa potom používa v procedúre neurofeedbacku.

Algoritmus na naučí neurálnu reprezentáciu cieľového mentálneho vzorca a skúma, do akej miery detegované vzorce zodpovedajú cieľovému vzoru. Účastník následne dostáva malú odmenu zakaždým, keď je v jeho mozgu zistený cieľový aktivačný vzorec. Potom na samostatných sedeniach majú účastníci za úlohu sami modulovať svoju nervovú aktivitu metódou pokusov a omylov, aby mohli aktivitu mozgu spojiť v reálnom čase so sériou cieľov, za ktoré dostávajú malú odmenu.

DecNef funguje buď podobne ako terapia založená na expozícii (ktorá účinkuje tak, že časom zmierňuje strach prostredníctvom opakovaného vystavovania podnetom), alebo kontraindikácii (ktorá strach zo stimulu nahrádza pozitívnejšou reakciou, ako napríklad očakávaním odmeny). Nemusí to nevyhnutne znamenať, že zlá spomienka bude odstránená, ale bude menej bolestná. Použitie DecNef by mohlo potenciálne otvoriť dvere k úprave týchto spomienok bez potreby opätovného vystavenia pacientov zdroju ich traumy.

Bol by úspech, keby sa vytvorili dekodéry so strojovým učením bez toho, aby si účastníci museli predstavovať traumatický obraz na zistenie mentálneho znázornenia (aktivačného vzoru) pre danú osobu. No pretože DecNef možno použiť na čiastočnú zmenu mentálnych reprezentácií bez toho, aby si to osoba plne uvedomovala, mal by sa používať iba vo veľmi špecifických prostrediach a s patričným etickým dohľadom.

Zdroj: inverse.com.

Redakcia

Všetky autorove články

1 komentár

Už sa stalo aj toto: reakcia na: Video: Môže dekódovaný neurofeedback vymazať zlé spomienky?

28.5.2021 18:05
Už sa stalo aj to, že človeka na Slovensku upravili hypnózou a tak mu dokazili vedomie, že on normálne omylom vyhodil peňaženku do koša a ani si to nevšimol. Alebo zahodil kľúče do trávy a potom ich hľadal, úplne na to zabudol. Toto sa vážne dá a aj to tu zneužívajú zločinecké skupiny na Slovensku.
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať