ANTIK_2024 ANTIK_2024 ANTIK_2024

Ako by sa mala učiť matematika keď AI dokáže vyriešiť rovnice za pár sekúnd?

Vzdelávanie
1

ChatGPT, Photomath, Symbolab a ďalšie platformy poháňané umelou inteligenciou dokážu vyriešiť komplikovanú matematickú rovnicu len za niekoľko sekúnd, navyše poskytnú aj vysvetlenie odpovede. Sila umelej inteligencie rozprúdila diskusiu, ktorá už prebieha v školách: Ako môže matematika prekročiť rámec pracovných listov plných bezkontextových rovníc a klásť väčší dôraz na používanie čísel na riešenie problémov reálneho sveta? Keď žiaci môžu jednoducho odfotiť svoju domácu úlohu z matematiky a nahrať ju do aplikácie, aby získali odpovede, potom treba radikálne zmeniť spôsob výučby a hodnotenia matematiky, tvrdia niektorí pedagógovia a odborníci.

Ak školy učia matematiku len ako sériu rôznych operácií bez reálneho kontextu, v skutočnosti ide len o napodobňovanie postupov, ktoré tieto technologické nástroje robia oveľa efektívnejšie, ako to dokážeme my ľudia. Preto sa musíme zamerať na to, aby sme sa naučili chápať problémy a riešiť ich alebo aby sme dokázali vytvárať matematické modely. Napríklad v rámci učiva o pravdepodobnosti by sme mohli dať študentom na zváženie niekoľko čísel a nechať ich vytvoriť pre svojich spolužiakov anketové otázky, ako napr.: Aká je najlepšia služba na streamovanie videa? Aká je vaša obľúbená značka topánok?

Študenti by potom zozbierali údaje a použili ich na výpočet pravdepodobnosti, že konkrétny žiak 8. ročníka uprednostní napríklad DisneyPlus pred Netflixom alebo Adidas pred Nike. Žiaci sa vďaka tomuto cvičeniu naučia okrem pravdepodobnosti aj štatistickú analýzu a zber údajov spôsobom, ktorý je pre nich zmysluplný. Vyučovanie týmto spôsobom, ktorý viac rieši problémy, si od učiteľov vyžaduje veľa a predstavuje veľký posun od spôsobu, ako sa väčšina pedagógov sama učila matematiku, uznávajú pedagógovia. Navyše to nie je spôsob, akým väčšina štandardizovaných testov meria vedomosti z predmetu.

VEĽKÁ SÚŤAŽ PRE PREDPLATITEĽOV

Niektorí učitelia matematiky a odborníci tvrdia, že žiaci sa musia naučiť základné zručnosti v matematike skôr, ako ich začnú používať na riešenie problémov v reálnom svete. Napríklad žiak musí najskôr vedieť vyriešiť základnú algebrickú rovnicu, až potom môže použiť algebru na to, aby zistil, ako riešiť nerovnosť príjmov. Obhajcovia prístupu založeného na riešení problémov zasa hovoria, že to pomáha študentom pochopiť dôvody matematických pojmov a ich využitie v reálnom živote.

Ak študenti nedostanú tento kontext, nevidia potrebu matematiky, najmä teraz, keď za nich môžu domáce úlohy robiť nástroje umelej inteligencie. Pedagógovia však väčšinou nevidia možnosti transformácie matematického vzdelávania v tejto novej ére ľahko dostupných nástrojov umelej inteligencie. Podľa prieskumu, ktorý uskutočnilo výskumné centrum EdWeek medzi 1156 učiteľmi a riaditeľmi, mnohí učitelia matematiky uprednostňujú riešenie problémov spôsobených nástrojmi Photomath, ChatGPT a pod. tým, že zablokujú ich používanie.

Až 43 percent z nich uviedlo, že od žiakov by sa malo vyžadovať, aby na hodinách používali papier a ceruzku, aby bolo jasné, že na matematike pracujú sami. Ďalších 37 percent navrhlo, aby žiaci nahlas vysvetľovali kroky, ktoré robia pri riešení konkrétneho problému, aby mohli preukázať, že mu porozumeli; 28 percent navrhlo povedať žiakom, že používanie umelej inteligencie pri riešení problémov sa podobá plagiátorstvu. A 14 percent podporilo úplný zákaz týchto nástrojov.

Viac ako tretina pedagógov (34 %) navrhla, aby sa študenti učili, ako používať umelú inteligenciu na riešenie matematických úloh. Osemnásť percent sa domnieva, že výučba matematiky sa musí zmeniť tak, aby kládla dôraz na kritické myslenie a riešenie reálnych problémov, čo nástroj s umelou inteligenciou v súčasnosti nedokáže. „Uvedomujem si, že naši žiaci nežijú v budove školy po celý čas,“ povedal Kevin Dykema, stredoškolský učiteľ matematiky v Michigane. „Všetci sú dostatočne bystrí na to, aby hneď ako vyjdú z dverí, všetky tieto veci využívali. Oveľa radšej by som viedol rozhovory o tom, ako ich vhodne používať.“

Jedno z riešení navrhuje premeniť prácu s nástrojom AI na určitý typ výskumného projektu. Treba zadať študentom súbor piatich problémov a nechať ich riešiť pomocou pera a papiera. Potom zadať tie isté úlohy nástrojom umelej inteligencie. Prišli platformy s rôznymi odpoveďami? Použili rozdielne metódy? Ktorá je najefektívnejšia? Čo nástrojom s umelou inteligenciou uniklo, čo by mohli zvládnuť ľudia? Takéto typy diskusií nútia študentov hlbšie premýšľať o matematike. Navyše študenti budú vedieť, že používaním týchto nástrojov nevodia učiteľa za nos, pretože ten o nich vie.

Zdroj: edweek.org.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

1 komentár

priligy tablets in sri lanka reakcia na: Ako by sa mala učiť matematika keď AI dokáže vyriešiť rovnice za pár sekúnd?

10.2.2024 04:02
TOP TRAINERS As with drivers, top trainers will often dominate in the win standings at a racetrack <a href="http://prilig.monster">priligy review</a> Effects of ramipril and vitamin E on atherosclerosis the study to evaluate carotid ultrasound changes in patients treated with ramipril and vitamin E SECURE
Reagovať

Pridať komentár