ANTIK_2024 ANTIK_2024 ANTIK_2024

„Nová technická revolúcia mení svet a podniky sa musia na ňu pripraviť,“ vyjadrili sa rečníci na Konferencii P3 2017: Budúcnosť

Tlačové správy
0

Budúcnosť je tu – za oknami lietajú autá (4-miestny Uber Air VTOL už čoskoro odštartuje aj z vašej strechy!).  Ale je na to pripravený váš podnik?  

V októbri sa v Prahe uskutočnila odborná konferencia pod záštitou investora a developera logistických nehnuteľností, spoločnosti P3, s názvom „Budúcnosť teraz“. Účastníkom sa prihovorili zástupcovia popredných spoločností Amazon, Uber a IBM, uznávanej School of Management Univerzity Cranfield a špičkových technologických startupov, ktorí sa zamerali a skúmanie spôsobov, akými technológie zmenia svet v blízkej budúcnosti.  Konferencia upozornila na skutočnosť, že podniky musia naliehavo začleniť do svojho fungovania aj nové technológie, inak sú odsúdené na neúspech a zánik.  

Umelá inteligencia vo firmách má stále zásadnejší priestor
Delegáti poukázali na to, že len 27% podnikov už používa alebo v nasledujúcich 12 mesiacoch plánuje začať používať umelú inteligenciu.  Prekvapujúcich 38% plánuje začať používať umelú inteligenciu až v horizonte piatich rokov a až 10% sa vyjadrilo, že s jej používaním vôbec nepočítajú.   Generálny riaditeľ P3, Ian Worboys, sa vyjadril: „Budúcnosť máme za dverami – nie za 10 rokov, máme ju tu za 12-18 mesiacov,“ obracal sa naliehavo na delegátov a vyzýval ich, aby čo najskôr začali pracovať s novými technológiami, inak im hrozí zánik.

Rečníci na konferencii opakovane pripomínali, že stojíme na prahu dramatickej a potenciálne ničivej revolúcie s obrovským množstvom nových technológií – od autonómnych osobných a nákladných vozidiel, cez lode a lietadlá až po nábor na základe umelej inteligencie – to všetko sa stane bežnou realitou už viac menej za rok. Viac ako 170 účastníkov, riaditeľov dodávateľských reťazcov a obchodu, si vypočulo príspevky o vzostupe koncepcií zdieľanej ekonomiky ako Uber, ktoré budú obsluhovať nové generácie spotrebiteľov a ktorým viac ako na vlastníctve záleží na prístupe k veciam. V tejto súvislosti sa zamerali aj na významný posun v socio-demografickej situácii v Európe.  Všetky tieto trendy zmenia v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov náš pôsob života, aj spôsob, akým využívame produkty a služby.

Kreatívna deštrukcia je tu – vyhrá ten, kto sa prispôsobím zákazníkom a technológiám
Hlavný rečník, odborník na blízku budúcnosť, Sean Culey, viceprezident spoločnosť Manucore, už v úvode dňa udal hlavný tón celého podujatia. Vo svojom príhovore vysvetlil, že sa nachádzame v prechode medzi 5. a 6. vlnou tzv. „kreatívnej deštrukcie“, v období, kedy doznievajú staré spôsoby práce a začína sa vyvíjať nová etapa založená na technológiách. Je to časť celého cyklu, ale možno prvýkrát, kedy sa deje zároveň vo všetkých odvetviach a v každom sektore.  Vstupujeme do potenciálne ničivého obdobia pre podnikanie, ale základné hodnoty, podľa Culeyho, budú platiť aj naďalej. Zákazník stále zostáva našim pánom a technológie by sa mali používať na to, aby sa presadzovali modely podnikania orientovaného na zákazníka, kde sa kladie dôraz na riešenie problémov zákazníka, nie na to, ako mu predať produkt alebo službu. Kreativita, empatia a intuícia spolu s podnikateľským duchom budú kľúčovými požiadavkami pre budúcnosť.

Z výsledkov výskumu prezentovaných profesorom Michaelom Bourlakisom z Cranfield School of Management je zrejmé, že sa mení aj spotrebiteľ.  Do roku 2020 bude typický európsky spotrebiteľ starší, s vyššou strednou dĺžkou života ale nižšou plodnosťou a s podpriemernou kúpnou silou; bude chudobnejší a viac sa bude sústrediť na nákupy v menších objemoch, na hodnotu za vynaložené peniaze a nebude nakupovať impulzívne; bude žiť v menších rodinných bunkách, v menších domoch a už nebude chodievať na jeden veľký týždenný nákup; bude mu viac ležať na srdci životné prostredie, trvalá udržateľnosť a spoločenská zodpovednosť; bude vzdelanejší, informovanejší a v styku s ostatnými – taký bude spotrebiteľ na plný úväzok, ktorý berie veci také, aké sú, a ako prídu v danom čase.  Tento vývoj sa v plnom rozsahu prejaví aj na podnikaní a ovplyvní všetky dodávateľské reťazce, od surovín až po maloobchod.

Amazon, UBER, IBM, What3Word, POST Luxemburg, Cut-e, ShipVio spíkri v skratke:
Delegáti konferencie P3 si vypočuli aj príspevky niekoľkých rečníkov, ktorí zastupovali podniky, kde sa už nové technológie využívajú na zlepšenie existujúcich a vývoj nových vzrušujúcich služieb.

 • Vasi Philomin, riaditeľ pre strojové učenie a umelú inteligenciu v Amazone, vysvetlil, ako orientácia na zákazníka vo filozofii spoločnosti priamo vyústila do vývoja špičkových nových technológií, ktoré spoločnosť posunuli do čela hlasových inteligentných aplikácií vytvorených na uľahčenie života používateľov, a ako sprístupnila funkcionalitu umelej inteligencie každému vývojárovi programov a aplikácii na svete namiesto toho, aby si vybrala len pár vyvolených, čím vlastne podporila prudký rast jej používania v blízkej budúcnosti. 
 • Roland Werner z UBER-u delegátov zoznámil s obrovskou popularitou koncepcie zdieľania automobilov, ktorá doplňuje služby verejnej dopravy a poskytuje služby v minulosti „nedostatočne obsluhovaným“ oblastiam v mnohých mestách. Zvyšovaním fyzickej mobility prispieva k zvyšovaniu sociálnej mobility a súčasne prináša aj environmentálne benefity v podobe znižovania individuálneho využívania osobných vozidiel. Publiku predstavil aj nové služby, ako sú carpoolig (spoločné cestovanie), ktoré prinášajú ďalšie znižovanie nákladov a dopadov na životné prostredie, alebo Uber Eat, Uber Freight, Uber Rush, či veľmi vzrušujúcu koncepciu Uber Air.
 • Tom Self z What3Words diskutoval o poskytovaní efektívneho a presného adresového systému, ktorý bude užitočný najmä v tých častiach sveta, kde predtým fungovali nepresné adresové systémy alebo kde takéto systémy ani neexistovali. Nové technológie by týmto oblastiam mohli priniesť mnohé humanitárne a sociálne benefity – od možnosti zavolať si sanitku až po možnosť zaregistrovať sa do volieb – a zároveň by podporili rast elektronického obchodu na celom svete.
 • S príspevkom vystúpili aj Martin Harris z IBM Watson IoT Europe, ktorý hovoril o vývoji od inteligentných ku skutočne kognitívnym budovám, ktoré využívajú technológie samostatného učenia na optimalizáciu využívania priestoru a spotreby energií, zvyšovanie produktivity zamestnancov a prediktívnu údržbu, a Aneta Kilmová zo Spaceti, ktorá poslucháčov zoznámila s novinkami v oblasti inteligentného digitálneho rozhrania budov.
   
 • Achim Taylor z POST Luxemburg zmapoval cestu transformácie jeho spoločnosti zo štátneho poskytovateľa poštových služieb živoriaceho v dôsledku poklesu vo využívaní jeho hlavných služieb, na e-komerčného poskytovateľa logistických služieb, ktorý sa chce v budúcnosti sústrediť na európske distribučné toky prechádzajúce veľkovojvodstvom.  Je to vynikajúci príklad toho, ako sa tradičná spoločnosť môže postaviť k transformačnej zmene, identifikovať svoje existujúce silné stránky a využiť ich na vytvorenie nových trhov.
 • Filip Hrkal, prevádzkový riaditeľ spoločnosti Cut-e CEE, vysvetlil, ako môže umelá inteligencia podporovať nábor a rozvoj zamestnancov.  Náboroví pracovníci a uchádzači by sa nemali obávať, ale naopak, mali by vítať rastúcu prítomnosť robotov v náborových tímoch, vyjadril sa hneď v úvode. Technológie umožňujú presne a objektívne odhaliť ľudský potenciál; tým, že vykonávajú administratívne postupy a úlohy, poskytujú náborovým pracovníkom priestor, aby sa mohli sústrediť na kľúčové aspekty náborového procesu, na „ľudské hodnoty“: emócie, empatiu a expertízu a v neposlednom rade aj na stratégiu.
   
 • S príspevkom vystúpil aj Andre Dravecky, generálny riaditeľ ShipVio, tvorca platformy, ktorá spája malé a stredné podniky priamo s prepravcami a umožňuje tak využívať masívnu nevyužitú kapacitu logistických vozidiel cestujúcich po celej EÚ – prázdnych je až 47% celkovej nákladnej kapacity, čo predstavuje ročnú stratu až 130mld. EUR a 400 metrických ton zbytočných emisií CO2.  Využitie tejto kapacity prináša finančné aj environmentálne benefity, ktorých význam ešte vzrastie s nástupom automatizovaných nákladných vozidiel schopných nepretržitej prevádzky.

Na záver Konferencie P3 Ian Worboys povedal: „Budúcnosť je tu.  Niektoré zmeny môžu vyvolávať obavy, iné vzrušenie – ale všetky ponúkajú príležitosť.  Dúfam, že konferencia P3 vám poskytla námety na zamyslenie, ktoré si odnesiete so sebou do svojich podnikov a vďaka ktorým sa chopíte príležitosti a využijete ponúkanú výhodu.

Naša spoločnosť je omnoho viac, než len developerom logistických parkov, sme súčasťou logistického odvetvia, čo z nás zároveň robí súčasť dodávateľských reťazcov. Rozumieme trendom a problémom, ktoré ovplyvňujú našich zákazníkov, a chceme im pomôcť pripraviť sa na zmeny, ktoré zanedlho nastanú, alebo už nastali. Konferencia P3 je súčasťou tohto prístupu. Umožňuje našim zákazníkom a ich partnerom, aby sa vzájomne stretli a poučili sa, nadviazali nové kontakty a vymenili si informácie a skúsenosti.  Je dôkazom toho, že P3 len nerozpráva, ale koná.  Skutočne pracujeme bok po boku s našimi zákazníkmi a kolegami z odvetvia na odhaľovaní významných trendov v podnikaní, aby sme dokázali vyvíjať budovy, ktoré naši klienti potrebujú teraz aj v budúcnosti.“

1st CLASS AFENCY

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať