ACER_112023 ACER_112023 ACER_112023

Európsky parlament navrhuje platiť za pracovné roboty sociálne poistenie

0
Podľa nového návrhu Európskeho parlamentu by sa mali roboty vykonávajúce prácu klasifikovať ako „elektronické osoby“, z čoho by pre ich majiteľov vyplývala povinnosť platiť v ich mene úhradu sociálneho poistenia. Návrh reaguje na čoraz väčšiu rozšírenosť robotickej pracovnej sily a rastúcu automatizáciu, ktorá by mohla mať ekonomické dôsledky vrátane rastu nezamestnanosti, nerovnosti a poklesu príjmov v systémoch sociálneho zabezpečenia. „Aspoň najdômyselnejšie autonómne roboty by mohli mať štatút elektronických osôb so špecifickými právami a povinnosťami,“ píše sa v návrhu. Ďalej sa požaduje, aby sa peniaze, ktoré spoločnosti ušetrili na odvodoch do sociálnej poisťovne náhradou ľudských pracovných síl robotmi, použili na vytvorenie Európskej robotickej agentúry (European robotics agency), ktorá bude poskytovať technické, etické a regulačné posudky. Všetky inteligentné autonómne roboty by sa mali zaradiť do centrálneho registra, majitelia robotov by mali vyčleniť prostriedky na kryt ...

Redakcia

Všetky autorove články
europsky parlament elektronicke osoby