CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Klesajúce náklady a nové technológie zvyšujú dopyt po obnoviteľnej energii

Tlačové správy
0

Hoci slnečná a veterná energia už patria medzi najlacnejšie zdroje energie na celom svete, ešte stále neukázali svoj plný potenciál. Prekážky, ktoré dlhšiu dobu bránili rozsiahlejšiemu zavádzaniu obnoviteľných zdrojov, sa strácajú. Upozorňuje na to nová správa spoločnosti Deloitte Global s názvom Globálne trendy v obnoviteľnej energii (Global Renewable Energy Trends).

„V prípade zavedenia obnoviteľných zdrojov energie vo veľkom meradle si už nekladieme otázku či vôbec, ale kedy. Veľké krajiny už dosiahli cenovú paritu pre určité obnoviteľné zdroje. Keďže ceny aj naďalej klesajú, rozvinuté aj rozvíjajúce sa trhy majú schopnosť integrovať obnoviteľné zdroje do svojich sieťových systémov, aby si zabezpečili konkurenčnú výhodu. Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov by mala podporiť integráciu obnoviteľných zdrojov na trhu s elektrickou energiou a spustiť reformu súčasného modelu podpory na Slovensku, ktorý sa považuje za prekonaný,“ uviedol Ján Bobocký, líder pre oblasť energií spoločnosti Deloitte.

Obnoviteľné zdroje energie, najmä slnečná a veterná, sa cenou a výkonom vyrovnávajú bežným zdrojom energie. Slnečná a veterná energia môžu konkurovať tradičným zdrojom energie svojou cenou pri dosiahnutí rovnakého výkonu vďaka trom hlavným faktorom: porovnateľná cena a výkon, integrácia do siete a technológie. Je pravdepodobné, že ceny budú aj naďalej klesať a dostupnosť sa zlepší, keďže moderné technológie ako blockchain, umelá inteligencia (UI) a 3D tlač ešte posilňujú zavádzanie obnoviteľných zdrojov.

„Dopyt po obnoviteľných zdrojoch energie v posledných rokoch ohromne vzrástol. Vlády, komunity, rozvíjajúce sa trhy a korporácie si čoraz viac uvedomujú, že obnoviteľné zdroje energie sú udržateľné a dostupné, a chcú ich zahrnúť do svojich súčasných aj budúcich obstarávacích plánov,“ doplnil Bobocký.

Veterná a slnečná energia sa dnes považujú za riešenie vyvažovania siete, ktoré bolo v minulosti považované za prekážku. Preukázali schopnosť posilniť odolnosť a spoľahlivosť siete a ponúkajú základné sieťové služby. Tieto energie dokážu zvýšiť výkon oveľa rýchlejšie ako bežné elektrárne, pomáhajú stabilizovať sieť dokonca aj po západe slnka a počas bezvetria. V prípade slnečnej fotovoltiky je tiež možná vyššia presnosť odozvy než pri akomkoľvek inom zdroji. Automatizácia a moderná výroba zlepšujú produkciu a prevádzkovanie obnoviteľných zdrojov znižovaním nákladov a času zavedenia systémov obnoviteľnej energie.  

Deloitte Audit s.r.o.

Všetky autorove články
obnovitelna energia naklady dopyt zdroje

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať