ESET_122023 ESET_122023 ESET_122023

Konferencia GDPR

Tlačové správy
0

GDPR – téma, ktorá je spomínaná čoraz viac. Môžme predpokladať, že komunikácia postupne zosilnie, keďže toto nariadenie vstupuje do platnosti 25. mája 2018. Je rok dostatočne dlhá doba na prípravu právnych, procesných, personálnych a IT záležitostí? Alebo naopak, mali firmy s implementáciou začať už dávno?

O čo vlastne ide? GDPR (General Data Protection Regulation), alebo inak Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, je záväzné nariadenie Európskeho parlamentu, ktoré obsahuje ucelený zoznam pravidiel v oblasti ochrany údajov. Týka sa každého, kto zhromažďuje alebo spracúva osobné údaje. Bude platné nielen pre všetky krajiny Európskej únie, ale aj pre všetky subjekty mimo EÚ, podnikajúce v rámci hraníc EÚ.

Určite mnohí zaznamenali hackerské útoky, ktoré v predchádzajúcich dňoch postihli obrovské množstvo údajov spoločností a inštitúcií z vyše 70 krajín sveta. Ako je to teda v skutočnosti s ochranou údajov? Je nové nariadenie o ochrane údajov, tzv. GDPR, iba nástrojom na prinútenie spracovateľov dát z celej EÚ splniť si podmienky pod hrozbou pokuty alebo dokáže pomôcť podobným hrozbách predchádzať? Pokuta za nedodržanie nariadenia môže byť až do výšky 20 miliónov EUR, resp. 4% z obratu firmy. To by malo byť dostatočným dôvodom na zabezpečenie potrebných krokov smerujúcich k jeho implementácii.

Symbolicky, presne rok pred spomínaným dátumom, t.z. 25. mája 2017, organizuje spoločnosť SecTec konferenciu, ktorá má za cieľ poskytnúť odpovede nielen na tieto otázky. Súčasťou konferencie bude jednak upozorniť na časové aspekty prípravy, ale zároveň poskytnúť čo najširší a najucelenejší obraz o tom, aké konkrétne kroky si zavádzanie nariadenia vyžaduje, aké odborné zásahy sú potrebné a kto nám s nimi vie pomôcť. Konferencia predstaví na jednej strane pohľad verejnej správy, za účasti zástupcov Úradu na ochranu osobných údajov a Národného centra zdravotníckych informácií. Zároveň na nej vystúpi pani Eva Škorničková, nezávislý expert na GDPR v oblasti právnej a IT, ktorá má bohaté skúsenosti so zavádzaním GDPR v Českej republike.

Účastníci si môžu tiež vypočuť názory expertov v oblasti audítorskej, právnej aj IT, ktorí sa podelia o svoje praktické skúsenosti s realizáciou projektov samotnej implementácie GDPR. Ide tak o výnimočnú udalosť – táto konferencia je prvou nezávislou odbornou konferenciou zameranou na tému GDPR, za účasti expertov s tak širokým zastúpením rôznych oblastí, ktoré  budú mať vplyv na implementáciu nariadenia do praxe.

Viac informácií o konferencii a registráciu môžete nájsť tu: http://www.sectec.sk/podujatia/konferencie/konferencia-o-gdpr

Sectec

Všetky autorove články
GDPR SecTec

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať