SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement

Modernizácia portálu slovensko.sk prinesie užívateľom novinky a zjednodušenia

Tlačové správy
0

Prevádzkovať služby e-governmentu znamená neustále inovovať a reagovať na nové potreby. Úrad podpredsedu vlády SR preto dnes zverejní vyzvanie na národný projekt, ktorého cieľom je zjednodušenie a sprehľadnenie portálu Slovensko.sk.

 „Uvedomujeme si, aký cenný je čas, preto sa ho snažíme občanom šetriť pomocou moderných a inteligentných riešení. Vylepšením portálu slovensko.sk chceme vytvoriť user friendly prostredie, v ktorom sa občan alebo podnikateľ bude ľahko a intuitívne orientovať a rýchlo vybaví, čo potrebuje,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie riadenia informatizácie Martina Slabejová.   ňCieľom projektu je zlepšiť interakciu používateľov s verejnou správou a zjednodušiť kroky vedúce k samotnej realizácii podania cez slovensko.sk. Na portáli pribudne niekoľko užitočných komponentov ako osobná zóna, v ktorej budú môcť používatelia sledovať stav svojich podaní a zobraziť si históriu komunikácie s úradmi či nastaviť  splnomocnenia pre tretie strany. Navyše im na základe ich profilu systém sám bude vedieť proaktívne ponúkať služby alebo pomôcť s riešením aktuálnej životnej situácie.

„Naším cieľom je, aby sa elektronická schránka sa stala prirodzeným priestorom na riešenie úradných záležitostí, najmä to, aby občania vedeli svoje úradné záležitosti vybaviť skutočne na pár klikov,“ povedal o rekonštrukcii portálu generálny riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby Lukáš Sojka.

„Chceme, aby podnikatelia a občania viac využívali elektronické služby štátu,“ dodala M. Slabejová s tým, že vďaka novým predvyplneným formulárom a možnosti prihlásiť sa aj z mobilu budú elektronické služby dostupné vždy a všade.

Po novom bude možné poslať úradný dokument aj cez smartfón, o zákaznícku podporu sa postará nový chat-bot a portál bude proaktívne ukazovať používateľovi, čo všetko ho čaká pri vybavení jeho životnej situácie. Slovensko.sk bude tiež rozšírené o jazykové verzie a skráti sa čas spracovania podaní na strane verejnej správy.

Celková suma národného projektu „Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy“ je 14,4-milióna eur z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – Prioritná os 7. Dátum uzávierky vyzvania  je 21. 9. 2018, spustenie nového dizajnu Slovensko.sk sa očakáva v roku 2020.

Vyzvanie na národný projekt bude spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach: informatizacia.sk; opii.gov.sk; partnerskadohoda.gov.sk

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Všetky autorove články
Slovensko internet web smartfon smart city chat robot

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať