TCL_092023 TCL_092023 TCL_092023

Nový bioreaktor dokáže pohltiť oxid uhličitý 400× rýchlejšie ako stromy

2
Už od začiatku 19. storočia je známe, že skleníkové plyny, najmä CO2, v atmosfére zadržiavajú teplo a spôsobujú efekt, ktorý dnes poznáme ako globálne otepľovanie. CO2 vzniká pri spaľovaní palív, ako je ropa a zemný plyn, a predstavuje prevažnú väčšinu emisií skleníkových plynov (približne 72 % z celkového množstva). Pritom množstvo týchto emisií v dôsledku ľudskej činnosti sa od roku 1950 zvýšilo o viac ako 400 %. Účinky zmeny klímy sú už viditeľné na celom svete a odborníci hovoria, že situácia sa bude ešte zhoršovať, pretože emisie CO2 budú naďalej rásť. Jeden zo spôsobov, ako spomaliť tento účinok, je proces nazývaný biosekvestrácia. Ide o zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého pomocou biologických procesov. Je to akési rozšírenie fotosyntézy, pri ktorej rastliny ako stromy využívajú energiu zo slnka na premenu oxidu uhličitého na kyslík. Teraz texaská AI spoločnosť Hypergiant Industries ponúka spôsob, ako tento proces výrazne zefektívniť. Konkrétne využitím kombinácie špičkove ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
veda vyskum technológie ekologia eko bio umelá inteligencia AI

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať