PANASONIC PANASONIC PANASONIC

Predstavujeme slovenské startupy: HandCubeKeys

0

Projekt špeciálnej klávesnice HandCubeKeys pre hendikepovaných ľudí vytvoril vývojár Ľuboš Belavý pred siedmimi rokmi. Za vývojom zariadenia bola silná osobná motivácia, keďže dvaja členovia jeho rodiny majú telesné postihnutie. Poznal preto výzvy, s ktorými sa stretávajú, aj problémy, ktorým pri práci s počítačom čelia. HandCubeKeys je bezkontaktná programovateľná klávesnica vyrobená z dreva, určená ľu-ďom s telesným, mentálnym alebo zrakovým postihnutím. Je použiteľná aj ako didaktická pomôcka pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, u ktorých hravou formou pomáha rozvíjať kreativitu.

Klávesnica je navrhnutá ako drevená poschodová konštrukcia, na ktorej je umiestnených 50 drevených kociek s rôznym označením – od písmen abecedy a číslic cez obrázky až po tzv. modifikačné a aplikačné klávesy (ako napr. e-mail ale-bo prehliadač). Jednotlivé kocky sú na klávesnici uchytené pomocou suchého zipsu, vďaka čomu je rozloženie klávesov variabilné a ľahko sa prispôsobuje potrebám konkrétneho používateľa. Každá kocka na klávesnici je zároveň programovateľná, do počítača preto môže prenášať rovnako písmená ako obrázky alebo symboly. Klávesnicu HandCubeKeys môžu používatelia ovládať bezkontaktne s použitím snímača – či už pomocou rúk, nôh, dlaní, lakťov, resp. ktoroukoľvek pohyblivou časťou tela.

Záujem o klávesnicu, ktorú od vzniku až do súčasnosti jeho autor financoval z vlastných zdrojov, začal na základe dobrých skúseností prvých odberateľov rásť.  Predajná cena tejto špeciálnej pomôcky ešte nie je známa. Bude zahŕňať aj veľmi individuálny a osobný zákaznícky servis – prispôsobenie klávesnice potrebám konkrétneho človeka, osobnú inštruktáž a ďalší podpor-ný servis. Jedna z ciest, ktorou by sa klávesnica mohla dostať k širšiemu okruhu ľudí, ktorým by výrazne uľahčila život, je jej zaradenie do oficiálneho zoznamu kompenzačných pomôcok (uvedených v opatrení č. 7/2009     Z. z.), pri ktorých sa fyzické osoby môžu uchádzať o peňažný príspevok na uhradenie časti nákladov. Okrem snahy zorientovať sa v platných opatreniach pokračuje Ľ. Belavý aj vo vývoji svojho projektu – pripravuje spustenie vý- roby sérií tematických kociek, určených naprí-klad na spoznávanie farieb, zeleniny a ovocia a podobne. Zároveň pracuje na vývoji multimediálneho vyučovacieho a vzdelávacieho programu zameraného na využívanie symbolických obrázkov na zostavovanie jednoduchých viet. Tretia méta, ktorú si stanovil na najbližšie obdobie, je výroba špeciálnej myši k počítaču pre hendikepovaných ľudí.

Projekt si pre jeho spoločenskú prospešnosť všimlo viacero špecializovaných médií, ktoré sa  zameriavajú na pomôcky pre hendikepovaných ľudí, ako aj technicky orientované portály, ktoré oceňujú inovatívnosť nápadu. Aktuálne pribudlo projektu aj víťazstvo – postup medzi finalistov    súťaže inovatívnych nápadov, ktorú organizuje Startup centrum Technickej univerzity v Košiciach, v 5. kole súťaže, ktoré sa uskutočnilo v apríli tohto roku. V súčasnosti je autor projektu otvorený vstu-pu investora, prípadne spolupráci s odborníkmi, ktorí by projektu pomohli rásť. Vzhľadom na to, že ide o špeciálny produkt pre špecifickú skupinu ľudí, cieľom zakladateľa projektu je nielen zdokonaľovanie klávesnice, ale zároveň hľadanie spôsobov, ako ju pre hendikepovaných ľudí urobiť čo najdostupnejšou.

Vizitka:

Rok vzniku nápadu a vytvorenia tímu: 2010
Abstrakt inovácie: klávesnica HandCubeKeys k počítaču pre hendikepovaných ľudí
Počet členov tímu na začiatku/teraz: 1/7
Spôsob financovania: z vlastných zdrojov
Najväčšie výzvy a prekážky v čase vývoja: dostupnosť najnovších technológií
Ako ich prekonali, kto im pomohol: úzka spolupráca s firmou Martin Belavý-KOVOEFEKT
Celkový objem investícií do vývoja: 28 000 EUR
Rok založenia komerčnej firmy: 1990
Priama konkurencia vo svete: n/a

Zobrazit Galériu
startup

Pridať komentár