CANON_122023 CANON_122023 CANON_122023

SAP prináša riešenie pre plánovanie nákladov na zamestnancov v reálnom čase

Tlačové správy
0

Spoločnosť SAP predstavila nové riešenie, ktoré manažérom umožní získať okamžitú predpoveď nákladov na zamestnancov. Spojenie SAP SuccessFactors Workforce Planning a SAP RealSpend okrem toho pomôže zlepšiť kontrolu nad výdavkami a zosúladí prácu HR a finančného oddelenia. Nové riešenie spoločnosť predstavila na podujatí SAP SuccessConnect v Las Vegas.

„Spoločnosti dneška majú prístup k novým úrovniam dát a prevádzkových informácií. Nedokážu však dosiahnuť svoje ciele bez toho, aby posilnili pracovnú silu,“ hovorí Greg Tomb, prezident SAP SuccessFactors. „SAP si uvedomuje, že bezproblémové prepojenie medzi podnikovými systémami a aplikáciami je základom digitálnej transformácie. Chceme zabezpečiť inteligentnejšie a automatizované digitálne stratégie a stratégie na plánovanie pracovnej sily, ktoré budú našim zákazníkom poskytovať viac informácií ako kedykoľvek predtým.“

SAP SuccessFactors Workforce Planning je komplexné cloudové riešenie. Jeho funkcie podporujú rozvrhnutie najímania nových pracovníkov a udržiavanie kritických talentov. Operatívne plánovanie umožňuje zákazníkom reagovať na zmeny obchodných podmienok a posun organizačných potrieb i pri podpore náborových plánov. Okrem toho mení túto činnosť, ktorá sa tradične robila raz za rok, na nepretržitú aktivitu.

SAP RealSpend, súčasť SAP S/4 HANA Cloud pre financie, je cloudové finančné riešenie. Poskytuje viditeľnosť a prístup k rozpočtovým a výdavkovým informáciám. Prostredníctvom ad-hoc analýzy výdavkov a iných priebežných kalkulácií tak umožňuje spracovanie biznisu „naživo“.

Spoločne SAP SuccessFactors Workforce Planning a SAP RealSpend umožnia manažérom pristupovať k finančným údajom v reálnom čase, čo je nevyhnutné pri operatívnom plánovaní pracovnej sily.

Riešenie, ktoré je dostupné vo vydaní SAP SuccessFactors pre tretí štvrťrok 2017, okrem iného ponúka:

  • Zlepšenú presnosť predpovedí nákladov na zamestnancov: Prístup k detailným finančným údajom v reálnom čase, vrátane „skrytých“ výdavkov ako sú náklady na pracovné priestory a cestovanie, zákazníkom umožní lepšie predpovedať celkové investície do pracovnej sily a minimalizovať nezrovnalosti medzi predpoveďami a skutočným stavom.
  • Zlepšené ovládanie nákladov: So živými finančnými dátami môžu zákazníci modelovať budúce investície do pracovnej sily, získať okamžitý prehľad o dopadoch rozhodnutí o prijímaní zamestnancov na dostupný HR rozpočet a prispôsobovať sa optimálnemu počtu zamestnancov.
  • Lepšie zosúladenie HR a finančného oddelenia: Dáta z HR a finančného oddelenia spolu súvisia  a pochádzajú z rovnakého zdroja, takže vytvárajú ešte výkonnejšie prevádzkové jadro digitálneho podniku.

SAP

Všetky autorove články
SAP

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať