CANON_122023 CANON_122023 CANON_122023

Solárna energia pre domácnosti

0
Na zemský povrch dopadá 20 000-krát viac slnečnej energie, než je súčasná energetická spotreba ľudstva. Na rozdiel od neobnoviteľných zásob fosílnych palív, ktorých zásoba vydrží niekoľko desiatok rokov, v lepšom prípade niekoľko generácií, zásoba slnečnej energie je nevyčerpateľná. Na rozdiel od koncentrovanej energie fosílnych palív, prípadne jadrovej energie však má slnečná energia malú hustotu a problém je aj s jej skladovaním. Na domáce použitie prichádza do úvahy ohrev vody v solárnych kolektoroch a premena slnečnej energie na elektrickú vo fotovoltických systémoch. Geografická a energetická bilancia V našich končinách môžeme počítať s priemernou dobou slnečného svitu 1600 – 2000 hodín ročne. Počas približne 2/3 dní v roku možno v priebehu dňa využiť solárne kolektory na ohrev vody alebo fotovoltické panely na výrobu elektrickej energie. Priemerný letný deň je k dispozícii 6 hodín plného výkonu, v priemerný zimný deň je to 1 hodina plného výkonu. Energia dopadajúceho slnečného ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
solarna energia SmartHome

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať