SAMSUNG_072024 Advertisement SAMSUNG_072024 Advertisement SAMSUNG_072024 Advertisement

Spoločnosť SAP oznámila výsledky za druhý štvrťrok 2017

Tlačové správy
0

Spoločnosť SAP SE, svetový líder v oblasti podnikových informačných systémov, oznámila finančné výsledky za druhý štvrťrok 2017.

  • tempo nových objednávok cloudu zostáva vysoké, narástli o 33 %
  • príjmy zo softvéru stúpli o 5 % a pokorili rekord z Q2 2016
  • počet zákazníkov S/4 HANA stúpol medziročne o 70 % na 6 300
  • prevádzkový zisk v porovnaní s mimoriadnym obdobím Q2 2016 klesol o 27 % (IFRS), resp. stúpol o 4 % (non-IFRS)

Významné obchodné udalosti

Finančné ukazovatele
Druhý štvrťrok 2017

Prudký rozmach cloudu pokračoval aj v druhom štvrťroku. Nové objednávky cloudu v tomto období vzrástli o 33 % (33 % pri fixnom menovom kurze) a dosiahli sumu 340 miliónov eur. Predplatné cloudu a podpora, účtovaná podľa IFRS aj non-IFRS štandardov, narástli medziročne o 29 % (27 % pri fixnom menovom kurze) na 932 miliónov eur. Príjmy zo softvéru, účtované podľa IFRS aj non-IFRS štandardov, narástli medziročne o 5 % (4 % pri fixnom menovom kurze) na 1,09 miliardy eur. Nové objednávky cloudových a softvérových licencií narástli v druhom štvrťroku medziročne o 20 %. Príjmy z cloudu a softvéru, účtované podľa IFRS a non-IFRS štandardov, dosiahli sumu 4,76 miliardy eur, čo zodpovedá 9 % nárastu (8 % pri fixnom menovom kurze). Celkovo zodpovedali príjmy z predplatného cloudu a podpory a príjmy zo softvérovej podpory 63 percentám celkových príjmov.

Prevádzkový zisk podľa IFRS štandardov klesol o 27 % na 926 miliónov eur. Prevádzkový zisk podľa non-IFRS štandardov vzrástol o 4 % na 1,57 miliardy eur (3 % pri fixnom menovom kurze). Zisk na akciu podľa IFRS štandardov klesol o 18 % na 0,56 eura. Zisk na akciu podľa non-IFRS štandardov vzrástol o 14 % na 0,94 eura.

Prevádzkový cash flow dosiahol 3,51 miliardy eur, čo je 20 % medziročný nárast. Voľný cash flow vzrástol medziročne o 15 % na 2,90 miliardy.

„Výsledky v druhom štvrťroku potvrdili správnosť našej stratégie, a to vďaka rýchlej akceptácii S/4 HANA aj kompletného portfólia cloudových riešení,“ hovorí CEO spoločnosti SAP Bill McDermott. „Očakávame, že táto dynamika bude pokračovať aj v druhom polroku.“

SAP S/4 HANA
Počet zákazníkov SAP S/4 HANA vzrástol na 6 300 (medziročne o 70 %). V druhom štvrťroku pribudlo zhruba 500 zákazníkov, z čoho takmer tretina boli úplne noví zákazníci.

Manažment ľudského kapitálu
Riešeniami SuccessFactors a Fieldglass ponúka SAP úplný manažment pracovnej sily, či už trvalej alebo dočasnej. Obe riešenia sú lokalizované do viac ako 42 jazykov a pre vyše 84 krajín. Špičkové analytické spoločnosti nedávno udelili riešeniu SuccessFactors najvyššie ohodnotenie v kategórii Cloud HCM pre Core HR a Talent Management pre globálne organizácie s viac ako 5 000 zamestnancami. Riešenie SuccessFactors EmployeeCentral, jadro ponuky HCM, malo ku koncu druhého štvrťroka takmer 1 800 zákazníkov.

Zapojenie zákazníkov a obchod
Špičkoví analytici nedávno označili riešenie SAP Hybris za lídra v oblasti B2C a B2B Digital Commerce a Multichannel Marketing Campaign Management. Riešenia pre zapojenie zákazníkov a obchod znova zaznamenali silný dvojciferný rast príjmov z predplatného cloudu a podpory, ako aj dvojciferný rast v príjmoch zo softvéru.

Obchodné siete
V sieti SAP Ariba zobchoduje ročne viac ako 2,8 milióna spoločností vo vyše 180 krajinách 1 bilión dolárov v tovare a službách. Concur pomáha viac ako 49 miliónom koncových používateľov bez námahy spracovať svoje cestovné a iné výdavky. S riešením SAP Fieldglass zákazníci manažujú viac ako 3,5 milióna flexibilných zamestnancov v približne 140 krajinách. Príjmy z predplatného cloudu a podpory v segmente obchodných sietí v druhom štvrťroku narástli o 22 % na 570 miliónov eur.

Regionálne výsledky
V regióne EMEA vzrástli príjmy z cloudu a softvéru o 9 % (IFRS). Príjmy z predplatného cloudu a podpory narástli o 48 % (IFRS), pričom mimoriadne silný štvrťrok zaznamenali hlavne Nemecko a Rusko.

Výhľad na rok 2017
Spoločnosť ponúka nasledovný výhľad na rok 2017:

  • na základe pokračujúceho silného tempa rastu v cloude očakáva, že príjmy z predplatného cloudu a podpory účtované podľa non-IFRS štandardov pri fixnom menovom kurze sa budú pohybovať od 3,8 miliardy eur do 4,00 miliardy eur (2016: 2,99 miliardy). Horný limit tohto intervalu predstavuje mieru rastu 34 % pri fixnom menovom kurze.
  • spoločnosť očakáva nárast príjmov z cloudu a softvéru za celý rok 2017 o 6,5 až 8,5 % pri fixnom menovom kurze (2016: 18,43 miliardy)
  • spoločnosť očakáva celkové príjmy za celý rok 2017 pri fixnom menovom kurze v rozmedzí 23,3 miliardy eur až 23,7 miliardy eur (2016: 22,07 miliardy)
  • SAP očakáva prevádzkový zisk za celý rok 2017 pri fixnom menovom kurze v rozmedzí 6,8 miliardy eur až 7,00 miliardy eur (2016: 6,63 miliardy eur)

Hoci výhľad na celý rok 2017 počíta s fixným menovým kurzom, očakáva sa, že čísla, založené na skutočných kurzoch budú ovplyvnené pohybmi menových kurzov. Ak kurzy zostanú po zvyšok roka na priemere dosiahnutom v júni, spoločnosť očakáva, že mieru rastu príjmov z cloudu a softvéru, účtovaných podľa non-IFRS štandardov, ako aj mieru rastu prevádzkového zisku, účtovaného podľa non-IFRS štandardov, kurzy ovplyvnia v treťom štvrťroku v rozsahu -2 - 0 percentuálnych bodov. Pre celý rok sa očakáva vplyv v rozsahu -1 až 1 percentuálny bod.

Pre viac informácií navštívte SAP News Center. Sledujte nás aj na Twitter @sapnews.

SAP

Všetky autorove články
SAP

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať