PEUGEOT_062022 PEUGEOT_062022 PEUGEOT_062022

V EEA vidíme budúcnosť v cloudových a hybridných službách

Technológie
0

Špeciálny projekt

Veľké štátne zákazky, ktorými sa profiloval slovenský IT trh, nahradí nielen zmena ich architektúry, ale predovšetkým služby v cloude. Najväčšie výzvy súčasnosti, s ktorými sa ako vývojárske spoločnosti stretávame, je zmena smerom k otvorenému softvéru a hybridným modelom prevádzky informačných systémov. Moderné nastavenie realizácie projektov prináša trend agilnej spolupráce, vďaka čomu je súčasná situácia na projektoch flexibilnejšia voči dodávateľom aj zákazníkom. V informačných technológiách je zmena za posledné štvrťstoročie citeľná v takmer každej oblasti. Ako sa za tridsať rokov zmenil slovenský IT trh?

Od enterprise projektov k veľkým hráčom

V EEA sme boli od začiatku nášho pôsobenia (od  roku 1990) partnermi veľkých systémových integrátorov. Medzi prvé systémy dodávané našim zákazníkom patrili  riešenia pre armády, banky, burzy alebo pre mobilných operátorov vyrábané na kľúč, pre každého zákazníka osobitne. Prostredie dodávateľov IT riešení sa začalo unifikovať, keď na trh vstúpili veľké spoločnosti ako SUN Microsystems, IBM, Oracle a iné. Dokázali zapojiť globálne partnerské reťazce a generovať znovupoužiteľný softvér pre najväčších zákazníkov. Cena týchto riešení bola vysoká a každá implementácia si vyžadovala obrovské úpravy a náročné nasadenie u samotného zákazníka. Bol to však posun.

Toto bol priestor aj pre firmy na lokálnom trhu. Firmy ako naša sa stali partnermi globálnych hráčov pre lokálnu podporu a implementáciu spomínaných riešení. Na trhu stále dominoval predaj hardvéru. Bola to zlatá éra, ktorá formovala celý ekosystém. Vo vlnách prichádzali nové trendy. Postupne sa niektoré oblasti riešení menili na štandardizované softvérové balíky, a tak dochádzalo k častým akvizíciám a postupnej konsolidácii napríklad kancelárskych balíkov, CRM riešení, bankových či účtovných systémov, až po systémy riadenia pre automatizáciu a priemysel.  Pribúdali nové firmy a tie medzi sebou začali súťažiť na trhu. A tak prirodzene rástla aj dovtedy malá komunita IT špecialistov.


Boris Zovčák, COO a spoluzakladateľ BiQ Group

Waterfall model nahradený agilným prístupom

Štruktúra organizácií sa zmenila predovšetkým vďaka digitalizácii procesov a postupnému zavádzaniu metodík riadenia projektov. Tieto metodiky postupne zasahovali až do komplexného riadenia organizácií. Zo zložitého vývoja v striktne oddelených waterfall fázach sa adaptuje prirodzenejší agilný model dodávania produktu cez krátke agilné šprinty.

Agilné riadenie sa posunulo od riadenia malých tímov až po agilné riadenie organizácií pomocou metodík, ako je napríklad The Scaled Agile Framework® (SAFe®). V tomto bol vstup našej partnerskej spoločnosti Atlassian na trh prelomový. Vytlačil vtedajšie nekoncepčné systémy na riadenie projektov. V súčasnosti prináša optimálnu platformu na riadenie rozsiahlych organizácií prechádzajúcich na agilné riadenie.

Budúcnosť IT v organizáciách

V EEA vidíme, že pre budúcnosť organizácií je a bude kľúčové správne pochopenie roly a použitia cloudových a hybridných služieb. Od príchodu na trh využívame cloudové platformy, ktoré integrujú viacero služieb a nástrojov. V skratke veľký systém z minulosti je rozložený na viacero malých systémov a na jednotlivé služby. Často tieto systémy poskytujú rôzni poskytovatelia a dodávatelia. Zákaznícke organizácie si tak môžu vyberať z palety hotových služieb a ich rozšírení, ktoré poskytujú vo svojich katalógoch služieb giganti ako Microsoft, AWS, SAP či Atlassian. Prechod na cloud mení nielen spôsob vývoja, ale aj jednotlivé obchodné modely. Pravdepodobne budeme svedkami obrovskej vlny konsolidácie, keď veľkí hráči budú nakupovať jednotlivé služby a spájať ich do rôznych balíkov.


Gabriel Lachmann, riaditeľ spoločnosti EEA, ktorá je súčasťou skupiny BiQ Group


Na druhej strane, nesprávne zvolená architektúra, samotné služby a ich obchodný model vytvárajú priestor, v ktorom dokážeme našim zákazníkom pomôcť. Cloudové prostredie nie je pre každého výhodné a treba zvážiť mnoho parametrov vrátane bezpečnosti a dlhodobej finančnej udržateľnosti.
S rastúcim počtom cloudových služieb sa bude zároveň klásť veľký dôraz na kvalifikované poradenstvo, ako platformy a nástroje implementovať, a na znalosť globálneho trhu. Toto je oblasť, v ktorej sa dlhodobo profilujeme a budeme v nej poskytovať naše služby.

Zobrazit Galériu

Gabriel Lachmann, spoluzakladateľ EEA, dcérskej spoločnosti BiQ Group

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať