NICEBOY_102021 NICEBOY_102021 NICEBOY_102021

Vývoj aplikácií pre Android (4) – Nástroje I.

0

Po troch úvodných častiach venovaných základným dizajnovým princípom nastal čas pustiť sa do práce. Nainštalovať vývojárske nástroje a skúsiť vytvoriť prvú aplikáciu. Je to veľmi jednoduché.

Vstupný bod k získaniu vývojárskych nástrojov, návodov a príkladov je http://developer.android.com. Na vývoj aplikácií budete potrebovať nainštalovať dva balíky softvéru

  • Java Development Kit (JDK)
  • Android Studio

Platforma Java bola produktom spoločnosti Sun a túto spoločnosť aj so všetkými produktmi a riešeniami získala spoločnosť Oracle, ktorá Javu momentálne spravuje. Z ich stránok si možno Java SDK stiahnuť a nainštalovať. Java SE Development Kit vo verzii 8, prípadne novšej stiahnete pre platformy Windows a Linux. Pre platformu Mac OS stiahnete Javu zo stránok spoločnosti Apple. V závislosti od verzie operačného systému stiahnite 32 alebo 64-bitový variant JDK.

Vyberte správnu verziu JDK pre váš operačný systém

Ak Android Studio nenájde vami nainštalované JDK, treba nastaviť ešte používateľskú premennú JAVA_HOME, aby aplikácie využívajúce JDK mohli správne pracovať. V systémových nastaveniach Windows 10 aktivujte link Rozšírené systémové nastavenia a v zobrazenom dialógu tlačidlo Premenné prostredia. Pridajte novú používateľskú premennú JAVA_HOME a do nej textový reťazec adresára, v ktorom máte nainštalovaný JDK.

Android Studio, ako oficiálny nástroj na vývoj aplikácií pre Android, je k dispozícii na stiahnutie na stránke developer.android.com pre platformy Windows, Linux a Mac OS X. Stačí stiahnuť inštalačný súbor a spustiť ho.

V konfiguračnom dialógu inštalácie odporúčame ponechať všetky implicitne označené komponenty, teda

  • Android Studio
  • Android SDK
  • Android Virtual Device

Android Studio – výber komponentov na inštaláciu

V nasledujúcom dialógu sa zobrazia zložky, do ktorých sa nainštaluje Android Studio a Android SDK. 

Android Studio – implicitné adresáre na inštaláciu

Môže nasledovať oznámenie firewallu, že Android Studio potrebuje využívať sieťovú komunikáciu, a firewall si od vás vyžiada povolenie prístupu.

V úvodnom dialógu Android Studio Setup Wizard je oznámenie, že bude nasledovať kontrola dostupnosti a aktuálnosti verzií Android SDK (Software Development Kit) a v prípade potreby budú nainštalované potrebné aktualizácie. Po nainštalovaní a prvom spustení odporúčame skontrolovať, pre ktoré verzie Androidu máte nainštalovanú podporu. V úvodnom dialógu preto na dolnej lište aktivujte položku Configure a z novej ponuky vyberte SDK Manager.

Úvodný dialóg vývojového prostredia Android Studio

SDK Manager

V okne Android SDK Manager si všimnite tri záložky: SDK Platforms, SDK Tools a SDK Update sites. V záložke SDK Platforms je zoznam SDK pre jednotlivé majoritné verzie Androidu. Implicitne je nainštalované SDK pre Android 6.0 Marshmallow, ktorého API má verziu 23. Keďže stále dominujú nižšie verzie, odporúčame nainštalovať si aj tie. V tomto seriáli budeme ako najnižšiu verziu používať Android 5.01, teda verziu API 21. Pri rozhodovaní, či vyvíjať aplikácie, aby boli kompatibilné aj s verziou Android 4.4 KitKat, prípadne 4.1 JellyBean, vám poslúži graf percentuálneho zastúpenia jednotlivých verzií Androidu na http://developer.android.com/about/dashboards/index.html.

Podiel jednotlivých verzií Androidu

Podľa svojho uváženia označte položky, ktoré chcete inštalovať - verzie Androidu, pre ktoré chcete vyvíjať a testovať aplikácie. Vyvíjať aplikácie tak, aby bola zachovaná kompatibilita so staršími verziami okrem výnimiek, ktoré len potvrdzujú pravidlo, nemá zmysel. Smartfóny nemajú dlhú životnosť, takže prístrojov s kedysi veľmi rozšírenou verziou 2.2 je mizivé percento. Verzia 3.0 HoneyComb bola určená len pre tablety a prístrojov s touto verziou sa v našich končinách predalo menej ako šafranu. Odporúčame skôr vydať sa cestou inovácií. Každý rok je pre vývojárov v predstihu k dispozícii preview novej verzie, aby si mohli naštudovať využitie jej funkcií. Túto verziu možno nainštalovať na novšie Nexusy.

Vývoj aplikácií pre Android (1) - dizajn =>>

Vývoj aplikácií pre Android (2) – dizajn II. =>>

Vývoj aplikácií pre Android (3) – dizajn III. =>>

Vývoj aplikácií pre Android (5) – Prvá aplikácia =>>

Vývoj aplikácií pre Android (6) – Spustenie na zariadení =>>

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
Android aplikacie nastroje

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať