SAMSUNG_092021 Advertisement SAMSUNG_092021 Advertisement SAMSUNG_092021 Advertisement

Vývoj aplikácií pre Android (7) – Vývojové prostredie

1

Po spustení vývojového prostredia Android Studio sa zobrazí uvítací dialóg s ponukou najčastejšie vykonávaných činností. Môžete vytvoriť nový projekt, prípadne otvoriť existujúci, rozpracovaný projekt. Pre vývojárov, ktorí dosiaľ používali iné vývojové prostredie, napríklad Eclipse + ADT, je zaujímavá možnosť priameho importu projektov z dosiaľ používaných vývojárskych nástrojov do Android Studia. Takisto môžete importovať a testovať rôzne vzorové príklady. Zároveň tento dialóg poskytuje informáciu o aktuálnej verzii Android Studia a ponúka možnosť konfigurácie jeho súčastí.

Úvod do vývojového prostredia Android Studio

Rozmiestnenie pracovných okien vývojového prostredia je na obrázku. Ich veľkosť, presnejšie pomery veľkosti, môžete podľa potreby meniť. 

Používateľské rozhranie vývojového prostredia Android Studio

V ľavom zvislom podlhovastom okne je zobrazená štruktúra projektu, prehľadne hierarchicky usporiadaná. Detailné zobrazenie štruktúry androidového projektu dosiahnete nastavením voľby Android.

Možnosti zobrazenia štruktúry projektu

Dominantné pri návrhu používateľského rozhrania je náhľadové okno. Po nainštalovaní sa zobrazuje aj s rámikom znázorňujúcim teleso telefónu. Na  vývojárskych notebookoch s menšími displejmi je to tak trochu plytvanie miestom na efekt, našťastie sa tento rámik dá vypnúť. Vpravo hore  na lište okna nájdete ikonu s ozubeným kolieskom, ktorá zobrazí ponuku nastavenia. V tejto ponuke zrušte označenie položky Include Device Frames. Potom sa bude zobrazovať len displej, takže budete môcť zobraziť používateľské rozhranie vo väčšom zväčšení.

Nastavenie zobrazenia – možnosť vypnutia rámika

Návrh používateľského rozhrania môžete robiť v dvoch módoch: DesignText. Prepínajú sa pomocou záložiek v spodnej časti okna.

V režime Design je vľavo od okna na návrh používateľského rozhrania v stĺpcovom okne Palette zobrazená paleta komponentov, v strede vizuálna reprezentácia používateľského rozhrania a vpravo hierarchia komponentov a vlastnosti vybraného komponentu. Komponenty z palety môžete presúvať na plochu aplikácie a vhodne rozmiestniť.

Návrh používateľského rozhrania – mód Design

V režime Text je vľavo zobrazený kód XML definície návrhu používateľského rozhrania a vpravo jeho vizuálna reprezentácia. Zmeny zrealizované v návrhovej kóde sa automaticky priebežne premietajú do vizuálneho zobrazovania.

Návrh používateľského rozhrania – mód Text

V pravej časti pracovnej obrazovky Android Studia nájdete ešte dve dôležité okná. V okne Component Tree je hierarchická štruktúra prvkov používateľského rozhrania. Toto okno poskytuje vynikajúci prehľad, ako sú prvky hierarchicky zapuzdrené vo vizuálnych kontajneroch, prípadne ako sú kontejnery zapuzdrené navzájom. V okne Properties sú zobrazené vlastnosti vybraného prvku.

Vlastnosti vybraného prvku v okne Properties

Kľúčovú vlastnosť vybraného prvku, napríklad v prípade prvku EditText je to implicitne definovaný textový reťazec, zobrazíte dvojklikom na prvok v návrhovom zobrazení.

Kľúčové vlastnosti vybraného prvku

Ak vám viac vyhovuje tmavý farebný dizajn používateľského rozhrania vývojového prostredia Android Studio, pomocou menu File -Settings zobrazte dialóg nastavení a v záložke Appearance nastavte položku Theme na hodnotu Darcula.

Zmena farebnej schémy vývojového prostredia Android Studio

Pri zobrazení zdrojového kódu v programovacom jazyku Java môžete pomocou kontextového menu aktivovať zobrazovanie čísel riadkov. Pomôže vám to napríklad pri identifikácii a lokalizácii prípadnej chyby.

Zobrazenie zdrojového kódu v programovacom jazyku Java

Na niektoré často opakované úkony odporúčame osvojiť si klávesové skratky. Ich zoznam získate v menu Help, položka Default Keymap Reference. Zobrazí sa zoznam skratiek vo formáte PDF, ktorý si prípadne môžete vytlačiť a umiestniť na vhodné miesto ako ťahák.

Editor Java kódu

Vývojové prostredie Android Studio sa snaží čo najviac zjednodušiť a zefektívniť písanie kódu. Pomocou kontextového menu a položky Generate alebo klávesovej skratky Alt-Insert sa zobrazí  automatické generovanie blokov kódu.

Dialóg na automatické generovanie blokov kódu

Takýmto spôsobom môžete napríklad jednoducho generovať telá kódu Override metód.

Ponuka Override metód

Vývojové prostredie neustále kontroluje syntaktickú správnosť vášho kódu. Ak narazí na problém, či už je to chyba, ako v našom prípade chýbajúci stredník za príkazovým riadkom, zobrazí sa na lište vpravo okrúhla červená ikonka s výkričníkom. Kliknutím na ikonu otvoríte bublinovú pomoc týkajúcu sa problému. 

Výsledok priebežnej analýzy kódu

Chyby a upozornenie napríklad na nepoužitú premennú sú signalizované na lište vpravo aj červenými a žltými čiarkami, ktoré sú rozmiestnené proporcionálne s riadkami kódu, na ktorých tieto chyby sú. Kliknutím na čiarku sa zobrazia podrobnosti.

Upozornenie, v tomto prípade na nepoužitú premennú

Vývoj aplikácií pre Android (1) - dizajn =>>

Vývoj aplikácií pre Android (2) – dizajn II. =>>

Vývoj aplikácií pre Android (3) – dizajn III. =>>

Vývoj aplikácií pre Android (4) – Nástroje I. =>>

Vývoj aplikácií pre Android (5) – Prvá aplikácia =>>

Vývoj aplikácií pre Android (6) – Spustenie na zariadení =>>

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
Android aplikacie vývoj

1 komentár

koniec? reakcia na: Vývoj aplikácií pre Android (7) – Vývojové prostredie

26.10.2016 08:10
tento serial sa nejako zasekol
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať