AI algoritmus vraj môže dokázať, že naša realita je v skutočnosti iba simuláciou

Výskum a vývoj
0

Fyzik Hong Qin z Princetonského laboratória plazmovej fyziky amerického ministerstva energetiky vymyslel počítačový algoritmus, ktorý môže viesť k prelomovým objavom v energii a ktorého samotná existencia zvyšuje pravdepodobnosť, že naša realita môže byť v skutočnosti simuláciou. Algoritmus využíva strojové učenie, ktoré prostredníctvom skúseností automatizovaným spôsobom zlepšuje jeho znalosti. Qin vyvinul tento algoritmus na predpovedanie dráh planét v slnečnej sústave a trénoval ho na dátach týkajúcich sa dráh Merkúra, Venuše, Zeme, Marsu, Ceresu a Jupitera.

Z týchto údajov môže „obslužný algoritmus“ správne predpovedať ďalšie planetárne dráhy v slnečnej sústave. Pozoruhodné je, že tak môže urobiť bez toho, aby musel vedieť o Newtonových zákonoch pohybu a univerzálnej gravitácii. Uvedené zákony si môže zistiť sám z dostupných dát. Qin teraz prispôsobuje algoritmus tak, aby predpovedal a dokonca kontroloval ďalšie správanie, pričom sa momentálne zameriava na častice plazmy v zariadeniach vybudovaných na získavanie fúznej energie Slnka a hviezd.

Qin sa čiastočne inšpiroval švédskym filozofom Nickom Bostromom, ktorého práca z roku 2003 tvrdila, že svet, v ktorom žijeme, môže byť umelou simuláciou. Qin verí, že svojím algoritmom uskutočnil funkčný príklad základnej technológie, ktorá by mohla podporiť simuláciu v Bostromovom filozofickom argumente. Existencia algoritmu, ktorý odvodzuje zmysluplné predpovede prírodných javov z údajov, ešte určite neznamená, že my sami máme schopnosť simulovať existenciu.

Qin verí, že sme pravdepodobne „mnoho generácií“ od toho, aby sme boli schopní zvládnuť tieto výkony. Qinova práca vychádza z použitia „teórie diskrétneho poľa“, ktorá je podľa neho obzvlášť vhodná pre strojové učenie. Vysvetlil, že „teóriu diskrétneho poľa možno považovať za algoritmický rámec s nastaviteľnými parametrami, ktorý sa dá trénovať pomocou údajov z pozorovania“.

Podľa Qina sú teórie diskrétneho poľa v rozpore s najpopulárnejšou metódou štúdia fyziky súčasnosti, ktorá sa na časopriestor pozerá ako na spojitý. Qin je presvedčený, že v modernom výskume existujú vážne problémy, ktoré majú pôvod v tom, že fyzikálne zákony v spojitom časopriestore sú vyjadrené diferenciálnymi rovnicami a teóriami spojitého poľa. Keby boli fyzikálne zákony založené na diskrétnom časopriestore, ako navrhuje Qin, „bolo by možné prekonať mnohé ťažkosti“. Dokument Hong Qina bol publikovaný v časopise Scientific Reports.

Zdroj: bigthink.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať